Người Công giáo

thuộc mọi lứa tuổi tại Hoa kỳ

nhìn nhận sự sa sút

về luân lý tại nước này

 

Người Công giáo thuộc mọi lứa tuổi tại Hoa kỳ nhìn nhận sự sa sút về luân lý tại nước này.

Washington [CNS 15/2/10]- Người Công giáo thuộc mọi lứa tuổi tại Hoa kỳ nhìn nhận có sự sa sút về luân lý tại nước này.

Theo kết quả của một cuộc thăm dò, mặc dù tự nhận là "phóng khoáng", những người Công giáo trẻ nhứt tại Hoa kỳ cho rằng các giá trị luân lý tại nước này đã đi lạc hướng. Hơn ai hết, 82 phần trăm những người Công giáo trẻ, tuổi từ 18 đến 29, nói rằng sự chung thủy trong hôn nhân đã không được đánh giá cao tại Hoa kỳ.

79 phần trăm những người Công giáo thuộc thế hệ X, tức từ 30 đến 44 tuổi và 77 phần trăm những người thuộc hệ sinh sau thời đệ nhị thế chiến cũng đều đồng ý như thế.

Cuộc thăm dò dư luận do hội Hiệp sĩ Columbus thực hiện và cho công bố hôm 11 tháng 2 năm 2010 cũng cho biết ý kiến của người Công giáo Mỹ về một số vấn đề liên quan ý thức hệ, thực hành tôn giáo, mục đích của cuộc sống cũng như đạo đức chức nghiệp và tương lai đất nước.

Ðược hỏi "liệu các giá trị luân lý tại Hoa kỳ có đi đúng hướng không", 67 phần trăm cho rằng các giá trị này đang đi lạc hướng và tỷ lệ những người nghĩ như thế ngày càng gia tăng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page