Ðức tân Tổng giám mục Praha, Tiệp

đã từng phải sống chui

và bị tù dưới thời cộng sản

 

Ðức tân Tổng giám mục Praha, Tiệp, đã từng phải sống chui và bị tù dưới thời cộng sản.

Praha, Tiệp [Zenit 15/2/2010] - Ðức tân Tổng giám mục Praha, Tiệp, đã từng phải sống chui và bị tù dưới thời cộng sản.

Ðức cha Dominik Duka, dòng Ða minh, người thay thế Ðức hồng y Mirolav Vlk trong chức vụ Tổng giám mục Praha, là người đã từng sống chui và bị giam dù dưới thời cộng sản.

Ðược biết Ðức thánh cha Benedicto XVI đã chấp nhận đơn xin từ chức vì lý do tuổi tác của Ðức hồng y Vlk và bổ nhiệm Ðức cha Duka, Giám mục Hradec Kralove, thay thế ngài.

Ðức cha Duka sinh năm 1943 tại Hradec Kralove, miền đông Bohemia. Ngài nhập dòng Ða minh và chịu chức linh mục năm 1970. Năm 1975, ngài bị chính quyền cộng sản cấm không cho thi hành chức vụ. Trong 15 năm trời, Ðức cha Duka đã phải làm việc như một chuyên viên về họa đồ trong hãng xe hơi "Skoda" và tiếp tục làm việc chui trong chức vụ giáo tập và giáo sư thần học.

Năm 1981 ngài bị giam tù. Từ năm 1986 đến năm 1988, ngài được bầu làm giám tỉnh dòng Ða minh tại Bohemia và Moravia.

Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, ngài được bầu làm bề trên của liên hiệp các bề trên nam tại Tiệp. Và từ năm 1992 đến năm 1996, ngài làm phó chủ tịch Liên hiệp các bề trên dòng nam tại âu châu.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page