Một số tín hữu Lào bị giam giữ

cho đến khi từ bỏ đức tin

 

Một số tín hữu Lào bị giam giữ cho đến khi từ bỏ đức tin.

Bangkok [Ucanews 12/2/2010] - Một số tín hữu Lào bị giam giữ cho đến khi từ bỏ đức tin.

Một nhóm 48 tín hữu Kitô người Lào tại tỉnh Saravane, miền nam Lào, hiện đang bị giam giữ cho đến khi phải từ bỏ đức tin.

Theo tin được hãng thông tấn Ucanews trích dẫn, chính quyền địa phương tại quận Ta Oyl đã ra lệnh giam giữ các tín hữu trên đây sau khi hằng trăm công an quận đã đột nhập vào một nơi thờ phượng tại làng Kakin vào giữa lúc đang diễn ra buổi cầu nguyện Chúa Nhựt.

Các Tổ chức theo dõi nhân quyền có tên là "Tự do tôn giáo tại Lào" và "Quan tâm của thế giới về các tín hữu Kitô tại Lào" đều thuật lại sự kiện trên đây.

Trong cuộc bố ráp xảy ra ngày 10 tháng Giêng năm 2010, các viên chức chính quyền địa phương đã chỉa súng vào đầu các tín hữu Kitô và lùa 48 người vào một cánh đồng bên cạnh. Ðồ đạc của họ bị tịch thu và 6 ngôi nhà bị phá hủy.

Tổ chức "Quan tâm của thế giới về các tín hữu Kitô tại Lào" cho biết hiện các tín hữu này phải nằm trên đất và không được tiếp tế lương thực. Nhưng tổ chức này cũng nói rằng cho tới nay, 48 tín hữu này không chịu bỏ đạo.

Lào là một nước cộng sản trong đó 65 phần trăm dân số theo Phật giáo. Chỉ có 1.5 phần trăm theo Kitô giáo, trong số này có 40 ngàn người là tín hữu Công giáo.

Mặc dù điều 6 và điều 30 của Hiến Pháp Lào bảo đảm quyền tự do tôn giáo và quyền được thực hành đạo của các các nhóm thiểu số, nhưng trong thực tế các tín hữu Kitô vẫn bị bách hại.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page