Ðức thánh cha khẳng định rằng

sự sống con người

là một quyền bất khả xâm phạm

 

Ðức thánh cha khẳng định rằng sự sống con người là một quyền bất khả xâm phạm.

Roma [AFP 13/2/2010] - Ðức thánh cha khẳng định rằng sự sống con người là một quyền bất khả xâm phạm.

Ðức thánh cha lập lại khẳng định trên đây nhân dịp kỷ niệm đúng một năm ngày một phụ nữ Ý là cô Eluana Englaro qua đời, sau khi một tòa án ra phán quyết cắt đứt sự tiếp tế thức ăn và nước uống cho người phụ nữ đã bị hôn mê trong 17 năm.

Sáng thứ Bảy 13 tháng 2 năm 2010, nhận định về sự kiện này, Ðức thánh cha nói rằng sự sống con người là một quyền bất khả xâm phạm phát xuất từ những nguyên tắc phổ quát. Ngài kêu gọi đề cao cảnh giác trước mọi luật pháp "tùy tiện" liên quan đến sự sống con người.

Trong bài nói chuyện với Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, Ðức thánh cha nói rằng lịch sử đã chứng minh: thật là nguy hiểm và tai hại cho một quốc gia khi đưa ra những luật xúc phạm đến con người và xã hội.

Ðức thánh cha khẳng định rằng nếu không có những nguyên tắc phổ quát cho toàn thể nhân loại thì sẽ có nguy cơ tương đối hóa luật pháp. Theo ngài, "luật luân lý tự nhiên đòi hỏi nhà lập pháp phải tôn trọng con người".

Ðức thánh cha cũng cảnh báo trước nguy cơ khoa học có thể khai thác sự sống con người. Hậu quả không thể tránh khỏi của hành động này là dễ dàng rơi vào thái độ tùy tiện, kỳ thị và chỉ biết quyền lợi kinh tế của kẻ mạnh thế.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page