Ðức thánh cha kêu gọi xây dựng

một tương lai xứng với con người

 

Ðức thánh cha kêu gọi xây dựng một tương lai xứng với con người.

Roma [AFP 14/2/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi xây dựng một tương lai xứng với con người.

Sáng Chúa Nhựt 14 tháng 2 năm 2010, nhân dịp viếng thăm một trung tâm dành cho những người vô gia cư gần nhà ga Termini ở Roma, Ðức thánh cha kêu gọi xây dựng một tương lai xứng với con người. Trung tâm gần nhà ga trung tâm ở Roma này hiện do Caritas Ý điều khiển.

Ðức thánh cha nói: "Tôi muốn khuyến khích không những người Công giáo, mà tất cả mọi người thiện chí, cách riêng những ai có trách nhiệm quản trị trong các tổ chức, hãy dấn thân xây dựng một tương lai xứng với con người".

Ðức thánh cha nhắc lại rằng ngài thực hiện chuyến viếng thăm trung tâm dành cho những người vô gia cư này nhân dịp Âu Châu đề ra một năm để "chống lại nghèo đói và tình trạng bị loại ra khỏi xã hội". Do đó, ngài kêu gọi thực hiện một sự "phát triển đích thực và xây dựng một xã hội công bình và huynh đệ hơn", bởi vì hiện nay "sự tìm kiếm lợi nhuận và quyền lợi riêng tư xem ra đang thắng thế".

Sau khi đi bắt tay những người vô gia cư, trong số này có nhiều người di dân, Ðức thánh cha nói: "Giáo hội rất yêu thương anh chị em và Giáo hội không bỏ rơi anh chị em".

Kể từ khi được thành lập vào năm 1987 đến nay, Trung tâm Caritas dành cho người vô gia cư tại Roma đã đón tiếp trên một triệu người. Mỗi ngày, trung tâm cung cấp 500 phần ăn.

Sau khi viếng thăm trung tâm Caritas dành cho người vô gia cư, Ðức thánh cha đã trở về Vatican để đọc kinh truyền tin với khách hành hương. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Ðức thánh cha đã dẫn giải về tám mối phúc thật trong Tin Mừng theo thánh Luca như được Giáo hội cho lắng nghe trong thánh lễ Chúa Nhựt 14 tháng 2 năm 2010, Chúa nhựt 6 thường niên.

Theo Ðức thánh cha, tám mối phúc thật trong Tin mừng theo thánh Luca được xây dựng trên "sự công bình của Chúa, Ðấng nâng cao những người hèn mọn và hạ những người kiêu ngạo".

Trích dẫn lời của Chúa Giêsu "kẻ sau rốt sẽ nên trước hết và kẻ trước hết sẽ nên sau rốt", Ðức thánh cha nói rằng "sự công bình và mối phúc thật này sẽ được thực hiện trong Nước Trời": ở đó, người nghèo sẽ được an ủi và đón vào bàn tiệc sự sống. Nhưng theo Ðức thánh cha, những người môn đệ của Chúa Kitô được mời gọi thực thi sự công bình đó ngay trong xã hội ngày nay. Ðây là sự công bình mà ngài đã thấy thể hiện tại Trung Tâm dành cho người vô gia cư mà ngài vừa mới viếng thăm.

Trong bài suy niệm, Ðức thánh cha cũng kêu gọi mọi người hãy đọc và suy niệm sứ điệp mùa chay của ngài, trong đó ngài đã đặc biệt quảng diễn về sự công bình của Chúa.

Sau kinh truyền tin, Ðức thánh cha đặc biệt chúc mừng các dân tộc Á Châu đang mừng Tết. Ngài đặc biệt nhắc đến Trung Quốc và Việt nam và các cộng đồng á châu khác rãi rác trên khắp thế giới đang mừng Tết.

Nhấn mạnh đến các truyền thống phong phú của các dân tộc này, Ðức thánh cha nói: "Những ngày lễ mà các dân tộc này đang mừng là một dịp ưu biệt để củng cố các quan hệ gia đình và giữa các thế hệ. Tôi cầu chúc cho tất cả có thể bảo tồn và gia tăng gia sản phong phú gồm những giá trị tinh thần và luân lý vốn cấm rễ sâu trong văn hóa của những dân tộc này".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page