Các Ðức giám mục Colombia kêu gọi

tiếp tục thảo luận về vấn đề y tế

 

Các Ðức giám mục Colombia kêu gọi tiếp tục thảo luận về vấn đề y tế.

Bogota, Colombia [CNA 10/2/2010] - Các Ðức giám mục Colombia kêu gọi tiếp tục thảo luận về vấn đề y tế.

Trong phiên khoáng đại lần thứ 88, các Ðức giám mục Colombia kêu gọi mở rộng cuộc tranh luận về chính sách y tế hiện nay. Ðức cha Ruben Salazar Gomez, chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia nói rằng y tế là một vấn đề cần được thảo luận rộng rãi để bảo đảm cho dân chúng được hưởng những dịch vụ y tế cơ bản.

Theo Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, cần phải mở rộng cuộc tranh luận để phân tách "những vấn đề phức tạp, khó khăn của hệ thống y tế hiện nay tại Colombia". Ngài ca ngợi thái độ của chính phủ khi biết lắng nghe những lời chỉ trích.

Về phần mình, Ðức cha Juan Vicente Cordoba, thư ký Hội đồng Giám mục Colombia, kêu gọi chính phủ hãy duyệt xét lại các nghị định để bảo đảm rằng người dân, nhứt là người nghèo, không phải chịu thiệt thòi. Theo Ðức cha Cordoba, chính phủ phải đề ra một chương trình y tế trong đó người dân không phải tổn phí nhiều cho các dịch vụ y tế cơ bản, vốn là trách nhiệm của chính phủ.

Ngoài ra, trong phiên khoáng đại, các Ðức giám mục Colombia cũng thảo luận về các cuộc bầu cử sắp tới tại nước này. Ðức cha Salazar khẳng định rằng chỉ có một mình Chúa, Ðấng là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống, mới có thể hướng dẫn con người trên con đường sự sống và hòa bình. Các Ðức giám mục Colombia lập lại rằng các ngài không hề can thiệp vào chính trị đảng phái. Các ngài sẽ không nêu rõ tên ứng cử viên nào là xứng đáng hay không xứng đáng.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia nói: "Bổn phận của chúng tôi là gây ý thức về những nguyên tắc bao quát hướng dẫn dân chúng và các tổ chức để xây dựng một xã hội trong đó mọi người đều được hưởng các quyền và thực thi nghĩa vụ của mình".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page