Ngày càng có nhiều người Pháp ăn chay

 

Ngày càng có nhiều người Pháp ăn chay.

Pháp [AFP 11/2/2010] - Ngày càng có nhiều người Pháp thực hành chay tịnh.

Theo một cuộc nghiên cứu được phổ biến trên tuần báo "La Vie" [đời sống], chay tịnh là một thực hành ngày càng thu hút nhiều người, nhứt là phụ nữ, với những động lực có tính cách cá nhân và tinh thần hơn là tôn giáo.

Cuộc nghiên cứu do nhà xã hội học Jean Francois Barbier Bouvet thực hiện nhân cuộc hội thảo về chay tịnh diễn ra tại thành phố Saint Etienne từ ngày 12 đến 14 tháng Hai năm 2010.

Trong số những lý do thúc đẩy ăn chay, lý do đầu tiên được nói đến nhiều nhứt là "thanh luyện, tẩy độc và phục hồi cơ thể". Những lý do kế tiếp là "lùi lại đằng sau cuộc sống hằng ngày", "tìm lại sự bình an", "lắng nghe tiếng nói của thân xác".

Với tỷ lệ ít hơn, một số người cũng nói rằng động lực thúc đẩy họ ăn chay là "tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống", "đào sâu đức tin nơi Thiên Chúa, "điều chỉnh sự ăn uống". Cũng có một số ít nói rằng họ ăn chay là để cảm nghiệm được một quan hệ mới với Giáo hội.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page