Ðức tân Sứ thần Tòa thánh tại Pháp

nhận định về chỗ đứng quan trọng

của Giáo hội Pháp

 

Ðức tân Sứ thần Tòa thánh tại Pháp nhận định về chỗ đứng quan trọng của Giáo hội Pháp.

Paris [Zenit 11/2/2010] - Ðức tân Sứ thần Tòa thánh tại Pháp nói rằng Giáo hội tại nước này vẫn luôn có một chỗ đứng quan trọng.

Trong một cuộc phỏng vấn được cho phổ biến trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Pháp hôm 10 tháng 2 năm 2010, Ðức cha Luigi Ventura, người vừa được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa thánh tại Pháp dạo tháng 9 năm 2009, khẳng định rằng Giáo hội tại Pháp vẫn luôn có một chỗ đứng quan trọng.

Ðức cha Ventura năm nay 64 tuổi, đã từng làm Sứ thần Tòa thánh tại Canada 8 năm.

Nhận định về Giáo hội tại Pháp, đức tân Sứ thần Tòa thánh nói rằng Giáo hội này "có một lịch sử phong phú, gần gũi với Tòa thánh và là trưởng nữ của Giáo hội". Theo đức Sứ thần Tòa thánh, Giáo hội này cũng đang phải đương đầu với những vấn đề mà các nước tân tiến đang gặp như: tỷ lệ thực hành đạo thắp, tình trạng khan hiếm linh mục. Ngài nói rằng việc ngài được bổ nhiệm làm sứ thần tại Pháp vừa là một vinh dự vừa là một trọng trách nặng nề.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng của Hội đồng Giám mục Pháp, đức cha Ventura nói rằng ngài đến Pháp với "hai lỗ tai mở lớn". Ngài sẽ lắng nghe các Ðức giám mục Pháp trong phiên khoáng đại sắp tới; ngài sẽ lắng nghe các thành viên của xã hội dân sự và chính trị. Nhưng theo ngài, "lắng nghe không chỉ có nghĩa là nghe, mà còn phải đọc hiểu được tình hình."

Ðức tân Sứ thần Tòa thánh đặc biệt nói đến tính thế tục vốn là một hiện tượng lịch sử tại Pháp. Ngài nhắc lại rằng nhân chuyến viếng thăm Roma, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã nói đến một tính thế tục tích cực. Theo ngài, "thế tục tích cực" là nhìn nhận chỗ đứng và giá trị của các tôn giáo trong việc phục vụ xã hội.

Cuối cùng, đề cập đến những vấn đề mà ngài sẽ nghiên cứu, Ðức cha Ventura nói rằng ngài cần phải "thấm nhập vào tình hình Giáo hội". Theo ngài, đọc lại các thánh Giáo phụ trong những thế kỷ đầu, người ta thấy rằng những vấn đề của thời đó cũng giống như ngày nay, mặc dù hoàn cảnh có khác nhau.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page