Sứ điệp của Ðức cha chủ tịch

Hội đồng Giám mục Canada

gởi các vận động viên thế vận động mùa đông

 

Sứ điệp của Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada gởi các vận động viên thế vận động mùa đông.

Vancouver, Canada [Zenit 11/2/2010] - Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada cầu mong rằng thế vận hội mùa đông tại thành phố Vancouver sẽ là một lời hứa thân hữu và hòa bình giữa các dân tộc.

Thế vận hội mùa đông khai diễn tại Vancouver vào ngày thứ Sáu 12 tháng 2 năm 2010 và kéo dài cho đến cuối tháng 2 năm 2010. Ðây là lần thứ ba Canada đứng ra tổ chức Thế vận động mùa đông.

Trong lá thư đề ngày 4 tháng 2 năm 2010 gởi cho du khách và các vận động viên, Ðức cha Pierre Morissette, Giám mục Saint Jerome, chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, nhắc lại những giá trị mà các cuộc thi đấu thế vận hội đề ra qua khẩu hiệu bằng tiếng la tinh "Citius, Altius, Fortius" [nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn].

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada viết rằng 3 chữ này đã được chọn làm khẩu hiệu chính thức của Thế vận hội ngay từ năm 1894. Ðây là ý tưởng của một linh mục dòng Ða minh là cha Henri Didon, nhằm khuyến khích các sinh viên cố gắng đạt những thành quả cao hơn. Kể từ đó, khẩu hiệu này đã là nguồn cảm hứng cho các lực sĩ trên khắp thế giới.

Ðức cha Morissette kêu gọi: "Ước gì tất cả chúng ta, Công giáo hay thành viên của các tôn giáo khác, đều biết áp dụng nguyên tắc này vào cuộc sống của chúng ta, để cùng nhau, chúng ta có thể trở thành những con người được "nhìn nhận" trên qui mô thế giới".

Cách riêng đối với các vận động viên, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada kêu gọi hãy suy tư về mục tiêu của phong trào thế vận là góp phần xây dựng một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn bằng cách giáo dục cho người trẻ tinh thần thân hữu, liên đới và công bằng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page