Nhà lãnh đạo tinh thần của Liên Hiệp Anh Giáo

nhìn nhận những hổn loạn trong Liên Hiệp

 

Nhà lãnh đạo tinh thần của Liên Hiệp Anh Giáo nhìn nhận những hổn loạn trong Liên Hiệp.

London [CWN 10/2/2010] - Nhà lãnh đạo tinh thần của Liên Hiệp Anh Giáo Thế Giới nhìn nhận có hổn loạn trong Liên Hiệp.

Phát biểu tại Thượng hội đồng của Giáo hội Anh Giáo, Ðức tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury, thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh Giáo Thế Giới, đã mô tả tình trạng của Liên Hiệp là "hổn loạn, ly giáo ở cấp địa phương và những can thiệp từ bên ngoài". Ðức tổng giám mục Canterbury đưa ra bức tranh trên đây khi đề cập đến những lập trường khác nhau của các cộng đồng Anh giáo liên quan đến việc phong chức Giám mục cho phụ nữ, những người đồng tính và hành động trợ tử.

Trong bài phát biểu hôm thứ Ba 9 tháng 2 năm 2010, nhà lãnh đạo tinh thần của Liên hiệp Anh Giáo thế giới kêu gọi các tín hữu Anh giáo hãy biết lắng nghe nhau và tôn trọng cái nhìn của nhau.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page