Gương đau khổ của đức Gioan Phaolo II

 

Gương đau khổ của đức Gioan Phaolo II.

Vatican [CNS 10/2/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI đã nêu cao phẩm giá của những người đau khổ.

Trong bài phát biểu tại cuộc hội thảo do Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế tổ chức tại Roma từ ngày 9 đến 11 tháng 2 năm 2010, ông Carl Anderson, chủ tịch Hội Hiệp Sĩ Columbus Hoa kỳ, đã nói rằng sự khiêm tốn của đức Gioan Phaolo II và việc ngài muốn để cho thế giới thấy rõ tình trạng sức khỏe suy sụp của ngài đã mang lại phẩm giá và ý nghĩa cho sự đau khổ.

Theo ông Anderson, đức Gioan Phaolo II đã không ngần ngại để lộ sự đau khổ của ngài trước mặt thế giới. Ngài làm như thế với tất cả khiêm tốn và xuyên qua sự đau khổ của ngài, đức Gioan Phaolo II cho thấy thế nào là phẩm giá con người.

Nhà lãnh đạo của Hội Hiệp Sĩ Columbus, một mạng lưới huynh đệ và liên đới có mặt trên khắp thế giới, nói rằng Ðức Gioan Phaolo II đã rao giảng Tin Mừng bằng mọi quà tặng Thiên Chúa ban cho ngài, kể cả đóng kịch, ca hát, thể thao và viết lách. Và cuối cùng, ngài cũng rao giảng Tin Mừng bằng đau khổ mà ngài cũng gọi là một quà tặng của Chúa.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page