Người Công giáo Tây Ban Nha

mở chiến dịch bảo vệ

các biểu tượng tôn giáo

 

Người Công giáo Tây Ban Nha mở chiến dịch bảo vệ các biểu tượng tôn giáo.

Tây Ban Nha [Cathnews 10/2/2010] - Người Công giáo Tây Ban Nha mở chiến dịch bảo vệ các biểu tượng tôn giáo.

Hàng chục tổ chức Công giáo Tây Ban Nha đã liên kết với Giáo hội để bảo vệ sự hiện diện của Thánh giá và các biểu tượng tôn giáo khác. Ðây là một phản ứng chống lại kế hoạch của Ðảng xã hội đang cầm quyền muốn đưa ra luật để kiểm soát sự hiện diện của các biểu tượng tôn giáo nơi công cộng.

Theo tin của hãng thông tấn Công giáo CNA, các tổ chức nói trên nói rằng các biểu tượng tôn giáo là "một phần của bản sắc lịch sử, văn hóa và tinh thân" trong đời sống hằng ngày của người dân Tây Ban Nha.

Theo các tổ chức này, ảnh tượng Chúa Giêsu chịu treo trên Thánh giá là một "dấu chỉ liên kết dân chúng, thăng tiến các nguyên tắc bình đẳng, tự do và khoan nhượng", bởi vì " chúng ta tất cả là anh chị em với nhau và do đó, bình đẳng dưới mắt Chúa Kitô".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page