Tòa thánh khẳng định

kiểm soát dân số không phải là

giải pháp cho vấn đề nghèo đói

 

Tòa thánh khẳng định: kiểm soát dân số không phải là giải pháp cho vấn đề nghèo đói.

New York [CWN 9/2/2010] - Tòa thánh khẳng định rằng giải pháp cho vấn đề nghèo đói là gia tăng dân số, chứ không phải là kiểm soát dân số.

Hôm thứ Hai mùng 8 tháng 2 năm 2010, trong bài phát biểu tại một phiên họp của Ủy ban phát triển xã hội thuộc phân bộ kinh tế và xã hội của Liên Hiệp Quốc, Ðức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc nói rằng việc gia tăng dân số có thể giúp các xã hội thắng vượt được tình trạng nghèo đói.

Ðức cha quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc nói: "Mối quan tâm đến các quan hệ xã hội đòi hỏi phải có thái độ cởi mở đối với sự sống, bởi vì đây là một sự đóng góp tích cực cho sự phát triển xã hội và kinh tế".

Theo Ðức cha Migliore, sự gia tăng dân số thường bị xem như nguyên nhân gây ra nghèo đói. Thật ra chính sự gia tăng dân số mới là phương thế giúp thắng vượt nghèo đói, bởi vì chỉ có "nhân lực" mới có thể giải quyết vấn đề nghèo đói. Do đó, các nước cần phải nỗ lực để tìm ra những phương cách và phương tiện bảo đảm cho dân chúng có được kỹ năng và huấn luyện đày đủ hầu thăng tiến sự phát triển và nhân quyền. Cũng thế, nơi nào kinh tế suy thoái, giải pháp cần có không phải là đóng cửa biên giới hay hạ giảm dân số mà là xây dựng một xã hội cởi mở với sự sống.

Ðức cha Migliore nói: "Thăng tiến sự sống và gia đình và tìm phương cách giúp cho mọi người được góp phần vào xã hội sẽ giúp cho các xã hội thực hiện được tiềm năng của mình một cách đày đủ và đạt được sự phát triển".

Do đó, theo Ðức cha Migliore, gia đình có một chỗ đứng trọng tâm. Gia đình là môi trường đầu tiên trong đó trẻ con học được các kỹ năng, thái độ sống và các đức tính cần thiết để chuẩn bị chúng đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội. Giáo dục và đào tạo là một sự đầu tư lâu dài. Nó đòi hỏi cần có những chính sách thăng tiến gia đình.

Ðề cập đến vấn đề di dân, Ðức cha Migliore lên án thái độ chống người ngoại quốc, đồng thời kêu gọi những người di dân cũng hãy tôn trọng luật pháp của nước mình đang sống.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page