Tòa thánh nêu vấn đề

liệu có thể soạn thảo

một quyển giáo lý đại kết không

 

Tòa thánh nêu vấn đề: liệu có thể soạn thảo một quyển giáo lý đại kết không.

Vatican [CNS 8/2/2010] - Tòa thánh nêu vấn đề: liệu có thể soạn thảo một quyển giáo lý đại kết không?

Trong bài diễn văn khai mạc cuộc hội thảo qui tụ đại diện của các Giáo hội Công giáo, Anh giáo, Tin lành Luther, Methodist và thành viên khác của các Giáo hội cải cách, Ðức hồng y Walter Kasper, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, đã nói đến thành quả 40 năm đối thoại đại kết. Một số đại diện các Giáo hội đã đề nghị soạn thảo một quyển giáo lý đại kết. Nhưng Ðức hồng y Kasper nói: "Chúng tôi không biết phải bố cục và soạn thảo một quyển giáo lý đại kết như thế nào".

Nhưng theo Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, cần phải luôn nhớ đến những thành quả đã đạt được trong cuộc đối thoại, giáo dục người tín hữu về những thành tựu đã đạt được trong phong trào đại kết và chuẩn bị một thế hệ mới để tiếp tục công việc.

Ðức hồng y Kasper nói rằng điều chắc chắn là cần phải có "những điểm cơ bản để xác định, củng cố và đào sâu nền tảng chung" của đức tin Kitô.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page