Ngoại trưởng Hoa kỳ lên án

việc dùng tôn giáo để biện minh

cho bạo động và chà đạp nhân quyền

 

Ngoại trưởng Hoa kỳ lên án việc dùng tôn giáo để biện minh cho bạo động và chà đạp nhân quyền.

Washington [CNS 5/2/2010] - Ngoại trưởng Hoa kỳ, bà Hillary Clinton lên án việc xử dụng tôn giáo để biện mình cho bạo động và chối bỏ nhân quyền.

Ngoại trưởng Clinton đã đưa ra lời lên án trên đây trong bài phát biểu trong buổi ăn sáng và cầu nguyện truyền thống được tổ chức tại Tòa Bạch Ốc hôm 4 tháng 2 năm 2010.

Trong bài nói chuyện, bà Clinton nhắc lại mối quan hệ của bà với Mẹ Terexa Calcutta mà bà đã gặp gỡ trong buổi ăn sáng năm 1994, dưới thời tổng thống Bill Clinton, chồng bà. Ngoại trưởng Clinton cho biết: một năm sau, Mẹ Terexa đã được phép mở một ngôi nhà dành riêng cho trẻ em mồ côi tại thủ đô Washington.

Ngoại trưởng Hoa kỳ nói rằng bà đã tham dự buổi ăn sáng và cầu nguyện truyền thống này dưới ba thời tổng thống và với tư cách là đệ nhứt phu nhân, thượng nghĩ sĩ và nay là ngoại trưởng. Bà nói rằng trong những dịp này, bà "rất xúc động và có khi cảm thấy trái tim như bị "đâm thủng" khi nghe các lời phát biểu".

Về vai trò của tôn giáo, bà Clinton khẳng định rằng mọi tôn giáo lớn trên thế giới đều gặp nhau ở những giới răn nền tảng như: hãy yêu thương nhau và chăm sóc cho những người bé mọn nhứt. Tuy nhiên, ngoại trưởng Hoa kỳ nói rằng "trên khắp thế giới, chúng ta chứng kiến có những tôn giáo có tổ chức nhân danh niềm tin để chối bỏ tình thương". Tại nhiều nơi, tôn giáo bị xử dụng để biện minh cho những hành động bạo động ghê tỡm, chối bỏ các quyền con người và đưa sự bất khoan nhượng vào luật pháp. Bà Clinton nói: "xem ra đây là một cuộc khủng hoảng bản sắc bi thảm".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page