Bài giảng của Ðức cha Cosma Hoàng Văn Ðạt

trong thánh lễ tấn phong Tân giám mục

Matthêu Nguyễn Văn Khôi

Giám mục phó giáo phận Quy Nhơn

 

Bài giảng của Ðức cha Cosma Hoàng Văn Ðạt trong thánh lễ tấn phong Tân giám mục Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục phó giáo phận Quy Nhơn:

 

Trọng kính Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ðức Hồng Y, Ðức cha Phêrô giám mục giáo phận Quy Nhơn, quý Ðức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và toàn thể quý ông bà anh chị em.


Tân giám mục Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục phó giáo phận Quy Nhơn.


Trước hết xin gửi đến Ðức cha Phêrô và toàn thể giáo phận Quy Nhơn lời chúc mừng nồng nhiệt. Cũng xin gửi đến Ðức cha Matthêô kính mến lời cầu chúc bình an và ơn Chúa dồi dào để chu toàn sứ mạng mục tử.

Các bài Sách Thánh hôm nay tập trung vào Chúa Giêsu. Ngôn sứ Isaia loan báo Ðức Mêsia được sai đi loan báo Tin Mừng cứu độ và thời đại hồng ân. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu tự giới thiệu là Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, thánh Phaolô cho biết toàn bộ đời sống và hoạt động có động cơ là Tình Yêu Ðức Kitô. Tất cả những điều ấy là nội dung cốt yếu của toàn bộ Tin Mừng, là trọng tâm của Hội Thánh cũng như của từng tín hữu, và Ðức Tân Giám Mục Matthêô muốn nhận là của chính mình cũng như của sứ vụ giám mục của mình.

Nhớ lại hạt giống Tin Mừng được gieo vào đất Quy Nhơn từ năm 1618 đã sinh hoa kết quả dồi dào với những trang sử hào hùng. Chính giáo phận này đã cống hiến cho Giáo Hội Việt Nam vị tử đạo tiên khởi là chân phước Anrê Phú Yên. Hai vị thánh đã viết nên những trang sử đẹp nhất của giáo phận là thánh Stêphanô Cuénot Thể và thánh Anrê Kim Thông. Ðiều gì đã thúc bách một thanh niên 19 tuổi như chân phước Anrê Phú Yên hiến thân phục vụ Hội Thánh? Ðiều gì đã thúc bách một nhà truyền giáo là thánh giám mục Stêphanô Cuénot Thể Pháp đến Việt Nam giữa muôn vàn khó khăn để rồi cuối cùng bị giam cầm và kết án? Ðiều gì đã thúc bách một giáo dân là thánh Anrê Kim Thông dám hy sinh mọi sự vì công cuộc truyền bá Tin Mừng? Tất cả chỉ có thể hiểu được vì các ngài được tình yêu Ðức Kitô thúc bách. Ðức cha Matthêô cũng xác tín và quyết tâm như vậy.

Tình yêu Ðức Kitô thúc bách chúng tôi!

Tình yêu Ðức Kitô chứ không phải điều gì khác.

Thúc bách: động cơ không để cho thánh Phaolô bằng lòng với những gì đã có.

Chúng tôi hay chúng ta: không riêng rẽ nhưng chung với nhiều người.

Cánh đồng truyền giáo Quy Nhơn đã được tưới bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của bao giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân. Giáo Phận Ðàng Trong được thiết lập cách nay 350 năm hiện giờ đã trở thành 16 giáo phận.

Chúng ta được mời gọi tiếp bước bao người đi trước, để cho tình yêu Ðức Kitô thúc bách và cùng với mọi thành phần dân Chúa tiến bước.

Một người thợ săn làm được ba cây cung. Khi lắp tên vào cây thứ nhất, ông nghe nó nói: "Xin ông kéo nhẹ thôi, tôi sợ đau lắm!" Ðến cây thứ hai, ông nghe nó nói: "Xin ông kéo vừa thôi, tôi sợ gãy lắm." Còn khi ông hỏi cây thứ ba có sợ đau hay gãy không, thì nó thưa: "Ông chế ra tôi, ông muốn sử dụng thế nào tuỳ ý. Ông kéo nhẹ, kéo vừa hay kéo mạnh cũng được; tôi đau hay tôi gãy cũng không sao; miễn là ông đạt được mục tiêu ông nhắm đến."

Xin tình yêu Ðức Kitô không ngừng thúc bách trái tim Ðức cha để với bàn tay tài hoa của một họa sĩ và đầu óc tinh tế của một giáo sư thần học, Ðức cha trở nên sứ giả Tin Mừng hiệu quả trên cánh đồng truyền giáo Quy Nhơn.

Khởi đầu sứ vụ trong Năm Thánh, xin cho cả cuộc đời mục tử của Ðức Cha Matthêô là lời loan báo Ðức Kitô là Hồng Ân của Thiên Chúa cho mọi người, cách riêng cho tất cả những ai đang cùng với giáo phận Quy Nhơn xây dựng một Trời Mới Ðất Mới trên giáo phận Quy Nhơn thân yêu cũng như trên đất nước Việt Nam còn đang chờ đợi bước chân người loan báo Tin Mừng và bàn tay người mục tử nhân hậu.

Xin cám ơn.

 

+ Cosma Hoàng Văn Ðạt

(nguồn: Trang Web Giáo Hạt Phú Yên www.ghphuyen.com)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page