Nội dung sứ điệp Mùa Chay 2010

của Ðức Thánh Cha

 

Nội dung sứ điệp Mùa Chay 2010 của Ðức Thánh Cha.

Roma [La Croix 4/2/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Trong sứ điệp mùa Chay năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi con người ra khỏi "ước mơ của tự mãn" để tìm lại ý nghĩa đích thực của công bằng.

Sứ điệp của Ðức thánh cha là một bài giáo lý ngắn gọn, đơn sơ về cốt lõi của niềm tin.

Suy niệm về ý nghĩa của hai chữ "công bằng" từ khẳng định của thánh Phaolo trong thư gởi giáo đoàn Roma đoạn 3 từ câu 21 đến câu 22 , "sự công chính của Thiên Chúa được thể hiện nhờ lòng tin vào Chúa Kitô", Ðức thánh cha mời gọi trước tiên các tín hữu Kitô hãy hiểu đúng ý nghĩa của công bằng. Theo định nghĩa của ông Uranus, một nhà luật học vào thế kỷ thứ 3, công bằng là "trả cho mỗi người điều thuộc về người đó". Theo Ðức thánh cha, người tín hữu Kitô không nên chạy theo lối định nghĩa thông thường này.

Ðức thánh cha nói rằng "điều thiết yếu đối với con người không thể đạt được bằng luật pháp". Ðiều cần trả lại cho con người vượt qua cơm bánh gấp bội phần. Bởi lẽ, để có thể sống một cuộc sống sung mãn, con người cần có một cái gì đó thâm sâu hơn, cá nhân hơn và điều này không thể được trao ban một cách nhưng không.

Nói đến những nguyên nhân của bất công, Ðức thánh cha phản bác quan niệm "ngây mô và mù quáng" theo đó, bởi vì bất công đến từ bên ngoài, cho nên chỉ cần loại trừ những nguyên nhân ngoại tại. Nhưng ngài khẳng định rằng bất công, vì là hậu quả của sự Dữ, xuất phát từ chính trái tim con người. Chính trong trái tim con người mà chúng ta khám phá ra những mầm móng của một sự đồng lõa bí ẩn với sự Dữ. Ðức thánh cha trích lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Marco: "Ðiều xuất phát từ con người mới chính là điều làm cho con người ra ô uế. Bởi vì chính từ bên trong, từ lòng dạ con người mà xuất phát những tư tưởng xấu".

Tại sao lại có một sự đồng lõa như thế? Ðức thánh cha trả lời rằng "con người đã trở nên mỏng dòn vì một vết thương sâu xa làm giảm khả năng đi vào thông hiệp với người khác". Theo Ðức thánh cha, con người mang trong mình "một trọng lực lạ lùng khiến nó co cụm lại trong chính bản thân. Sức mạnh đó chính là sự ích kỷ, hậu quả của tội nguyên tổ: ông bà nguyên tổ Adam và Eva đã thay thế lòng tin tưởng nơi Tình yêu bằng sự ngờ vực và ganh đua; lấy sự lo lắng và tự mãn thay thế cho thái độ đón nhận và tin tưởng chờ đợi đối với người khác".

Làm thế nào để giải thoát khỏi tình trạng ấy? Theo Ðức thánh cha, cần phải ra khỏi ước mơ tự mãn, khỏi sự co cụm làm phát sinh bất công.

Cuối cùng, con người sẽ đạt tới cối lõi của niềm tin là "sự công chính của Chúa Kitô". Sự công chính này phát sinh từ ân sủng. Nói cách khác, con người không tự mình có thể cứu thoát mình; con người không thể tự chữa cho mình hay cứu chữa người khác. Con người không được giải thoát khỏi sức nặng của những lỗi phạm của mình bằng các lễ tế, mà bằng cử chỉ Yêu thương của Thiên Chúa vốn có một chiều kích vô biên.

Do đó, theo Ðức thánh cha, cần phải từ bỏ thực sự cái ảo tưởng tự mãn, khám phá và chấp nhận sự nghèo nàn thiếu thốn của mình cũng như của người khác, khám phá sự cần thiết của ơn tha thứ và tình yêu của Chúa.

Ðức thánh cha viết: "cần phải khiêm tốn chấp nhận để cho người khác giải thoát tôi khỏi cái tôi và hiến thân cho tôi một cách nhưng không".

Ðức thánh cha nói rằng các bí tích hòa giải và Thánh Thể là những phương thế giúp giải thoát chúng ta và cho phép chúng ta đi vào một sự công chính lớn hơn. Ðó là sự công chính của người nhận ra mình là người mắc nợ, hơn là chủ nợ, bởi vì mình đã nhận lãnh nhiều hơn mình dám hy vọng.

Cuối cùng, nhắc lại thông điệp "Bác ái trong sự thật" (Caritas in Veritate), Ðức thánh cha nhấn mạnh: "Với kinh nghiệm này, người tín hữu Kitô được mời gọi dấn thân xây dựng những xã hội công bình, trong đó mọi người đều nhận được những điều cần thiết để sống xứng với phẩm giá của mình và trong đó công lý được sinh động bởi tình yêu".

Ðức thánh cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hoán cãi trong Mùa Chay. Ngài nói: "Mùa Chay đạt đến cao điểm trong tam nhựt vượt qua, trong đó, một lần nữa trong năm nay (2010) chúng ta sẽ cử hành sự công chính của Thiên Chúa, tức sự sung mãn của tình yêu, của sự trao ban và ơn cứu rỗi. Ước gì thời gian sám hối này đối với mỗi người tín hữu Kitô là một thời gian hoán cãi thực sự và hiểu biết thâm sâu mầu nhiệm của Chúa Kitô, Ðấng đã đến để thực thi mọi lẽ công chính.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page