Thư Cha Giám Tỉnh

Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Gửi Cha Giám Tỉnh Balan

 

Thư Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Gửi Cha Giám Tỉnh Balan.

 

Vietnam, 03/02/2010

 

Kính gởi Cha Ryszard Bozek, C.Ss.R.

Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Warsaw,

 

Kính thưa Cha,

Trong những ngày sôi động, khổ đau và phẫn uất tại Việt Nam, những tin tức từ Ba Lan, một đất nước mến yêu có cùng một kinh nghiệm khổ đau, với những dòng chữ chia sẻ, những lời khích lệ, những nguyện cầu thiết thực đã nâng đỡ và an ủi chúng con rất nhiều.

Con xin cùng với toàn Tỉnh Dòng Việt Nam chân thành cám ơn Cha và các anh em yêu quí Ba Lan, những người anh em cùng một ơn gọi, cùng một cảm nghiệm mang tên Anphong. Chính ơn gọi Anphong đã qui tụ chúng ta, nhận chìm chúng ta trong diệu cảm Cứu Thế và sai chúng ta đi đến với người nghèo, người bị bỏ rơi hơn cả, vì Ơn gọi này buộc chúng ta phải lắng nghe tiếng thét của người nghèo, tiếng kêu cứu của nạn nhân bất công, tiếng gào đòi quyền sống, sống xứng đáng là con người.

Chúng ta đã phải trả giá cho dấn thân này và sẽ còn tiếp tục phải trả giá. Tình huynh đệ mà anh em Dòng Chúa Cứu Thế Ba Lan bày tỏ cũng như thể hiện trong những hoạt động cụ thể đã là một liên đới hiệp thông vô giá. Qua Cha và anh em, Giáo Hội Ba Lan cũng đồng cảm và bày tỏ tình thương rất cụ thể trong ngày 4 tháng 2 sắp tới đây, chúng con xin hết lòng cám ơn Hội Ðồng Giám Mục Ba Lan, Ủy Ban Truyền Giáo trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục Ba Lan đã có sáng kiến tổ chức hiệp thông cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam, cho Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Chúng con tin rằng sức mạnh của lời cầu nguyện, tình thông hiệp một đức tin sẽ giúp chúng con tại Việt Nam được can đảm, quảng đại và yêu mến đi trọn hành trình làm chứng cho Chúa Kitô.

Trong những ngày Tỉnh Dòng Ba Lan tiến hành Công Hội Tỉnh, chúng con sẽ hiệp thông cầu nguyện cho Công Hội Tỉnh của qúi Tỉnh được thành công tốt đẹp.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn liên kết chúng ta trong cùng một lòng mến, một ơn gọi và nguyện xin Chúa Cứu Thế tiếp tục dẫn dắt chúng ta nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp, Thánh Anphong, Thánh Clêmentê và thầy Marcel Văn.

 

Vincent Phạm Trung Thành, Cssr.

Giám Tỉnh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page