Một giáo xứ cho người Ấn độ

di dân tại Kuwait

 

Một giáo xứ cho người Ấn độ di dân tại Kuwait.

Kuwait [Zenit 3/2/2010] - Một giáo xứ dành cho người di dân Ấn độ vừa được thành lập tại Kuwait.

Ðức cha Camillo Ballin, Giám quản Tông tòa Kuwait đã thành lập thêm một giáo xứ nữa cho giáo phận Kuwait hôm 29 tháng Giêng năm 2010. Ðây là giáo xứ thứ tư tại nước này.

Chọn thánh Daniel Comboni làm quan thầy, giáo xứ này được thiết lập trong vùng Kleeb Al Shuyouk để đáp ứng nhu cầu mục vụ của người di dân Ấn độ đến từ Mangalore và Kerala.

Trong nghi thức thành lập giáo xứ, Ðức cha Ballin đã đọc sắc lệnh giám mục liên quan đến việc thành lập giáo xứ.

Những người Công giáo thuộc khu vực này đã từ lâu mong mỏi có được một giáo xứ. Họ đã làm tuần cửu nhựt kính thánh Daniel Comboni và xin thánh nhân bẩu cử.

Giáo xứ đã mở trung tâm truyền giáo tại Jleeb Al Shuyoukh hồi tháng 9 năm 2008.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page