Hội thảo về đối thoại

đại kết tại Roma

 

Hội thảo về đối thoại đại kết tại Roma.

Roma [Zenit 3/2/2010] - Tòa thánh sẽ tổ chức một cuộc hội thảo để đánh dấu 40 năm đối thoại đại kết.

Ðược biết, cuộc hội thảo do Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo tổ chức sẽ diễn ra tại trụ sở của Hội đồng vào ngày thứ Hai mùng 8 tháng 2 năm 2010.

Cuộc hội thảo sẽ qui tụ các cố vấn, chuyên gia, đại diện Công giáo, Anh giáo, Tin lành và Methodist. Sẽ có khoảng 40 người phát biểu tại cuộc hội thảo. Trong số này, có một quan sát viên của Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô, một đại diện của Ủy Ban "đức tin và chức thánh" cũng như một đại biểu của Tòa tổng giám mục Anh giáo Canterbury.

Chủ đề của cuộc hội thảo được rút ra từ cuốn sách của Ðức hồng y Walter Kasper, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, với tựa đề "Gặt hái thành quả. Những khía cạnh nền tảng của đức tin Kitô và cuộc đối thoại đại kết". Trong cuốn sách, Ðức hồng y Kasper trình bày những mục tiêu đã đạt được và những vấn đề còn đang bàn cải. Ngài cũng sẽ trình bày với các tham dự viên một số yếu tố để thẩm định tương lai của các cuộc đối thoại đại kết song phương.

Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô hy vọng rằng những cuộc thảo luận sẽ đạt được một bản văn chung khả dĩ trở thành nền tảng cho mọi định hướng cần được công bố sau đó để đẩy mạnh một cuộc thảo luận rộng rãi hơn.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page