Ðức Thánh Cha cử hành

ngày Ðời Sống Thánh Hiến

với các tu sĩ nam nữ

 

Ðức Thánh Cha cử hành ngày Ðời Sống Thánh Hiến với các tu sĩ nam nữ.

Vatican (SD 2-2-2010) - Chiều 2-2-2010, lễ Ðức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Ðền Thánh, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã chủ sự kinh chiều trọng thể với các tu sĩ nam nữ nhân ngày đời sống thánh hiến lần thứ 14. Ngài nhắc nhở những người thánh hiến hãy làm chứng về lòng từ bi của Chúa.

Ðây là lần đầu tiên ngày này được Ðức Thánh Cha và các tu sĩ cử hành dưới hình thức buổi hát kinh chiều tại Ðền thờ Thánh Phêrô. Trong những năm trước đây, các tu sĩ nam nữ tham dự thánh lễ do Ðức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các dòng tu chủ sự, và cuối thánh lễ, Ðức Thánh Cha đến gặp gỡ và ban huấn dụ.

Hiện diện tại buổi hát kinh chiều lúc 5 giờ rưỡi chiều, có 10 Hồng y, đặc biệt là Ðức Hồng Y Franc Rodé, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, và các chức sắc của Bộ, cùng với đông đảo các bề trên và 8 ngàn tu sĩ nam nữ.

Buổi cử hành bắt đầu với nghi thức đặt Mình Thánh Chúa trên bàn thờ chính và mọi người cùng thờ lạy Thánh Thể trong thinh lặng, rồi lần lượt hát Thánh Ca và 3 thánh vịnh.

Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha đã quảng diễn đoạn thư gửi tín hữu Do thái và nói với các tu sĩ nam nữ rằng: "Với lòng đầy tín thác, anh chị em đến gần ngai tòa ơn phúc là Chúa Kitô, đến gần Thập Giá và Con Tim của Chúa, đến gần sự hiện diện thần linh của Chúa trong Thánh Thể. Mỗi người trong anh chị em đến gần Chúa như nguồn mạch Tình Thương tinh truyền và trung tín... Những người thánh hiến được đặc biệt mời gọi trở thành những chứng nhân về lòng từ bi của Chúa, trong đó con người tìm được ơn cứu độ".

Ðức Thánh Cha giải thích rằng: "Những người thánh hiến giữ cho sinh động kinh nghiệm về ơn tha thứ của Chúa, vì họ ý thức mình là những người được cứu thoát, là những người cao cả khi nhìn nhận mình nhỏ bé, cảm thấy mình được đổi mới và được sự thánh thiện của Thiên Chúa bao trùm, khi nhìn nhận tội lỗi của mình. Vì thế, đối với con người ngày nay, đời sống thánh hiến vẫn là trường học ưu tiên về lòng từ bi, khiêm tốn nhìn nhận sự lầm than của mình, nhưng đồng thời đời sống thánh hiến cũng là trường dạy về lòng tín thác nơi lòng từ bi của Chúa, tình thương không bao giờ bỏ rơi của Chúa".

Ðức Thánh Cha nói thêm rằng: "Ðời sống thánh hiến làm chứng về tình thương dồi dào thúc đẩy ta hy sinh mạng sống mình, như một lời đáp trả tình thương dồi dào của Chúa, Ðấng đã hiến mạng sống trước tiên vì chúng ta."

Trong bối cảnh này, Ðức Thánh Cha nhắc đến bao nhiêu tu sĩ nam nữ cao niên, bệnh tật và những người đang gặp khó khăn trong công tác tông đồ. Ngài nhắc nhở rằng "Không có người nào trong họ là vô ích, vì Chúa liên kết họ với ngai tòa ân phúc của Ngài. Trái lại, họ chính là một hồng ân quí giá đối với Giáo Hội và thế giới đang khao khát Thiên Chúa và Lời của Người".

Sau cùng, Ðức Thánh Cha nhắc đến Năm Linh Mục hiện nay, và ngài nhắc nhở rằng năm nay là cơ hội đặc biệt cho các tu sĩ linh mục tăng cường con đường nên thánh, và đối với những người thánh hiến, nam cũng như nữ, đây là một khích lệ tháp tụng và nâng đỡ các linh mục trong sứ vụ, bằng lời cầu nguyện nhiệt thành".

Buổi cử hành kết thúc với nghi thức ban Phép Lành Mình Thánh Chúa (SD 2-2-2010).

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page