Ðức Thánh Cha khuyến khích

các Giám Mục Anh Quốc

 

Ðức Thánh Cha khuyến khích các Giám Mục Anh Quốc.

Vatican (SD 1-2-2010) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 khích lệ các Giám Mục Anh quốc trong việc lên tiếng bênh vực luân lý Công Giáo trong xã hội tục hóa ngày nay.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 1-2-2010, dành cho 34 Giám Mục thuộc Hội Ðồng Giám Mục Anh quốc về Roma viếng mộ hai thánh Tông Ðồ và thăm Tòa Thánh.

Ðức Thánh Cha nhắc đến sự kiện nước Anh hăng say bênh vực sự bình quyền, nhưng nhiều khi có những luật trong lãnh vực này hạn chế tự do tôn giáo. Ngài nói: "Ðất nước anh em nổi tiếng vì quyết tâm mang lại mọi cơ may đồng đều cho mọi thành phần trong xã hội. Nhưng anh em có lý khi nêu rõ hậu quả của một số luật lệ nhắm đạt tới mục đích ấy lại áp đặt những giới hạn bất công trên tự do của các cộng đoàn tôn giáo trong việc hành động phù hợp với tín ngưỡng của mình. Trong một số khía cạnh những luật lệ ấy thực sự vi phạm luật tự nhiên, vốn là nền tảng và là bảo đảm cho sự bình quyền giữa mọi người. Tôi kêu gọi anh em, trong tư cách là Chủ Chăn, hãy bảo đảm sao cho giáo huấn luân lý của Giáo Hội luôn được trình bày trọn vẹn và được bảo vệ một cách đầy xác tín. Hãy tiếp tục nhấn mạnh quyền của anh em được tham gia vào cuộc đối thoại toàn quốc trong sự đối thoại tôn trọng với những thành phần khác trong xã hội".

Tại Anh, có luật buộc các cơ quan Công Giáo giúp nhận con nuôi phải giúp cả những cặp đồng phái nhận con nuôi; hoặc toan tính ban hành luật cấm các cộng đồng tôn giáo không được kỳ thị người có xu hướng tính dục khác, chẳng hạn không được sa thải Linh Mục vi phạm luật độc thân giáo sĩ, hoặc không được từ khước truyền chức Linh Mục cho phụ nữ hay người đồng tính luyến ái.

Ðức Thánh Cha nhắc nhở mọi thành phần Công Giáo tại Anh quốc hãy có chung một tiếng nói, để có thể trình bày sứ điệp cứu độ của Chúa Kitô một cách hữu hiệu và có sức thuyết phục. Ðiều này không những áp dụng cho các Giám Mục, nhưng cả các Linh Mục, giáo chức, giáo lý viên và văn sĩ Công Giáo, tóm lại là tất cả những người dấn thân thông truyền Tin Mừng.

Trong lãnh vực này, Ðức Thánh Cha đặc biệt nêu cao tấm tôn phong chân phước cho Ðức Hồng Y Newman trong dịp ngài viếng thăm Anh quốc vào tháng 9 năm nay (SD 1-2-2010).

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page