Hội đồng Giám mục Hoa kỳ

kêu gọi thông qua luật cải tổ y tế

mà vẫn tôn trọng sự sống

và bảo đảm quyền tự do lương tâm

 

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ kêu gọi các nhà lập pháp nước này thông qua luật cải tổ y tế mà vẫn tôn trọng sự sống và bảo đảm quyền tự do lương tâm của các nhân viên y tế.

Washington [CWN 27/1/2010] - Hội đồng Giám mục Hoa kỳ thúc giục các nhà lập pháp nước này thông qua luật cải tổ y tế, nhưng với điều kiện phải bảo đảm việc chăm sóc y tế cho mọi người, tôn trọng sự sống con người và lương tâm của các nhân viên y tế.

Trong một tuyên ngôn mới đây, các Ðức giám mục Hoa kỳ nói rằng cuộc tranh luận về y tế với tất cả những xung đột về chính trị và ý thức hệ, xem ra đã bỏ qua khía cạnh luân lý và tính ưu tiên của chính sách là bảo đảm sự chăm sóc y tế cho mọi người và tôn trọng sự sống. Theo các vị chủ chăn Giáo hội tại Hoa kỳ, đây không phải là lúc phải bỏ cuộc, mà cần phải dẹp qua một bên những chia rẽ của đảng phái và quyền lợi riêng tư để tìm phương cách thông qua cuộc cải tổ y tế đích thực.

Do đó, các Ðức giám mục Hoa kỳ thúc giục Hạ Viện và Thượng Viện hãy thông qua một luật y tế bảo đảm sự chăm sóc y tế cho mọi người dân, ngăn cản việc xử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai và tôn trọng quyền lương tâm. Các Ðức giám mục Hoa kỳ cũng kêu gọi các nhà lập pháp bảo đảm rằng người di dân cũng được hưởng việc chăm sóc y tế.

Lời yêu cầu trên đây đã được đưa ra trong lá thư đề ngày 26 tháng Giêng năm 2010 và mang chữ ký của Ðức hồng y Daniel DiNardo, chủ tịch Ủy ban về các hoạt động bênh vực sự sống, Ðức cha William Murphy, chủ tịch Ủy ban về công lý quốc nội và phát triển nhân bản và đức cha John Wester, chủ tịch Ủy ban về Di Dân.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page