Phần lớn người dân Mỹ

chống lại phá thai

 

Phần lớn người dân Mỹ chống lại phá thai.

Roma [Zenit 26/1/2010] - Phần lớn dân chúng Mỹ chống lại phá thai.

Một cuộc thăm dò dư luận được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Tối Cao Pháp Viện Hoa kỳ hợp pháp hóa hành động phá thai, cho thấy đa số dân chúng Mỹ cho rằng phá thai là một hành động "không đúng về phương diện luân lý".

Kết quả cuộc thăm dò còn cho thấy rằng thế hệ của những người tuổi từ 18 đến 29 chống lại việc phá thai hơn thế hệ trong hạn tuổi từ 45 đến 64.

Cuộc thăm dò đã được thực hiện vào cuối tháng 12 năm 2009 và đầu tháng Giêng năm 2010. Ðây là một trong những cuộc thăm dò được Hội Hiệp Sĩ Columbus Hoa kỳ và Viện thăm dò dư luận công chúng của Dòng Marist thực hiện.

Kết quả cuộc thăm dò trên đây cũng giống kết quả cuộc thăm dò do Viện Gallup và Trung tâm Pew thực hiện vào giữa năm 2009.

Ông Carl Anderson, chủ tịch Hội Columbus Hoa kỳ tuyên bố: "người Mỹ ở mọi lứa tuổi và nhứt là người trẻ, xem phá thai như một hành động sai lầm về phương diện luân lý". Theo ông, Hoa kỳ đã bước vào một bước ngoặc mới. Khi bày tỏ lập trường về sự sống, người Mỹ đã đi vào một hướng đi mà họ có thể tự hào".

Ông Anderson cũng khẳng định: những tiến bộ của kỷ thuật chứng minh rõ ràng rằng một đứa trẻ sắp chào đời là một con người. Phần lớn người dân Mỹ đều đã thấy được nỗi đau khổ của những người đã từng phá thai. Ðây là một trong những lý do khiến người Mỹ nói lên sự lo sợ của họ đối với di sản của phán quyết mà Tối Cao Pháp Viện đã đưa ra cách đây 35 năm. Dân chúng Mỹ ngày nay hiểu được rằng phá thai mang lại những hậu quả tiêu cực.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page