Ðức tổng giám mục Westminster, Anh quốc

ca ngợi tông hiến của Ðức thánh cha

về việc cổ võ đối thoại

giữa Công giáo và Anh giáo

 

Ðức tổng giám mục Westminster, Anh quốc, ca ngợi tông hiến của Ðức thánh cha về việc cổ võ đối thoại giữa Công giáo và Anh giáo.

Roma [CNA 26/1/2010] - Ðức tổng giám mục Westminster, Anh Quốc, ca ngợi tông hiến của Ðức thánh cha Benedicto XVI về việc cổ võ đối thoại giữa Công giáo và Anh giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Ðức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales nói rằng tông hiến cho phép người Anh Giáo được trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo, sẽ có những hậu quả quan trọng.

Tưởng cũng nên nhắc lại: tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha đã ban hành tông hiến "Anglicanorum Coetibus" về việc đón nhận người Anh giáo vào trong Giáo hội Công giáo.

Theo Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, việc công bố tông hiến này diễn ra cùng một lúc với việc loan báo khởi đầu giai đoạn 3 trong cuộc thảo luận của Ủy ban hổn hợp quốc tế Công giáo và Anh giáo.

Ðức cha Nichols nói rằng tông hiến của Ðức thánh cha là một đáp ứng tích cực cho các cuộc thảo luận của Ủy ban.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales nhắc lại: tuyên ngôn chung của ngài và Ðức tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Anh giáo Canterbury, kiêm thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh Giáo thế giới, đã khẳng định rằng quyết định của Ðức thánh cha sẽ chấm dứt một giai đoạn bất định và xem đây như một sự đóng góp tích cực vào cuộc đối thoại rộng rãi hơn giữa Giáo hội Công giáo và Liên Hiệp Anh Giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page