Các tín hữu Kitô Haiti

được mời gọi trở về với Chúa

 

Các tín hữu Kitô Haiti được mời gọi trở về với Chúa.

Port au Prince [CWN 25/1/2010] - Các tín hữu Kitô Haiti được mời gọi trở về với Chúa.

11 ngày sau khi Ðức cha Serge Miot, Tổng giám mục thủ đô Port au Prince qua đời trong trận động đất vừa qua, thánh lễ an táng của ngài đã được cử hành tại một cơ sở gần bên ngôi nhà thờ chính tòa đổ nát.

Ðức cha Miot, hưởng thọ 63 tuổi, chịu chức linh mục năm 1975, được bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó Port au Prince năm 1997 và trở thành Tổng giám mục chính tòa năm 2008.

Trong thánh lễ an táng đức cố Tổng giám mục, Ðức cha Joseph Lafontant, Giám mục phụ tá tổng giáo phận Port au Prince nói như sau: "Ðối với những ai đã lìa xa Chúa, thì đây là lúc phải trở về với Ngài. Chúa muốn nói với chúng ta điều gì đó và Ngài đã nói điều đó tại đây. Ngài nói điều đó bởi vì Ngài muốn Haiti trở thành một xứ sở mới".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page