Ðức thánh cha kêu gọi mọi tín hữu Kitô

hãy dấn thân cho

một cuộc rao giảng Tin mừng mới

 

Ðức thánh cha kêu gọi mọi tín hữu Kitô hãy dấn thân cho một cuộc rao giảng Tin mừng mới.

Vatican [AFP 25/1/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi mọi tín hữu Kitô hãy dấn thân cho một cuộc rao giảng Tin mừng mới.

Ðức thánh cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây khi chủ tọa buổi hát Kinh Chiều tại vương cung thánh đường thánh Phaolô ngoại thành ở Roma, hôm thứ Hai 25 tháng Giêng năm 2010, nhân dịp kết thúc tuân lễ cầu nguyện cho hiệp nhứt Kitô giáo.

Trong bài giảng, Ðức thánh cha nói: "Trong một thế giới được đánh dấu bằng sự dửng dưng tôn giáo và ngay cả ngày càng "thù nghịch" với niềm tin Kitô, cần phải có một hoạt động truyền giáo mới mãnh liệt".

Theo Ðức thánh cha, công cuộc rao giảng Tin Mừng mới ấy không chỉ nên được thực hiện tại các nước chưa từng biết đến Tin Mừng, mà còn tại những nơi kito giáo đã được quảng bá và là thành tố của lịch sử.

Ðức thánh cha nhắc lại: "không thiếu những vấn đề làm cho chúng ta xa cách, nhưng vẫn có một cốt lõi trong sứ điệp của Chúa Kitô mà chúng ta có thể loan báo như: tình phụ tử của Thiên Chúa, sự chiến thắng của Chúa Kitô trên tội lỗi và sự chết".

Ngài nêu lên câu hỏi: "Làm sao những kẻ cứng lòng tin có thể đón nhận Tin Mừng nếu các tín hữu Kitô, trong khi tuyên bố mình tin vào cùng một Thiên Chúa, lại bất đồng với nhau?" Theo ngài, "sự thông hiệp và hiệp nhứt của các môn đệ Chúa Kitô là điều kiện rất quan trọng để làm cho chứng từ của họ khả tín và hữu hiệu".

Ðức thánh cha khẳng định rằng Công giáo, Chính thống, Tin lành và Anh giáo đều có thể mang lại một chứng từ chung về một số điểm như: sự khởi đầu và chấm dứt của sự sống con người, giới hạn của khoa học và kỹ thuật, đối thoại với những tôn giáo khác.

Ðức thánh cha cũng đề cập đến những lãnh vực khác như "bảo vệ thiên nhiên, thăng tiến công ích và hòa bình, bênh vực tính trọng tâm của con người, những nỗ lực để vượt qua những khổ đau của thời đại như đói kém, mù chữ và sự phân phối của cải không công bình".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page