Gần 10,000 Người Ði Bộ

đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo

và Nhân Quyền tại Việt Nam

 

Gần 10,000 Người Ði Bộ đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại Việt Nam.

Ban Tổ Chức Ðấu Tranh Cho Tự Do Tôn Giáo & Nhân Quyền cho Việt Nam

1538 N Century Blvd. Santa Ana, CA 92703

(714) 329-2280


Gần 10,000 Người Ði Bộ đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại Việt Nam. Trong phần khai mạc, quí vị lãnh đạo tinh thần từ cả 5 tôn giáo đã cùng nhau dâng lời cầu nguyện, ban phép lành cho cuộc đi bộ và sau đó dẫn đầu đoàn tuần hành trên suốt trọn vẹn đường đi.


Littles Saigon (VietCatholic News 25/01/2010 21:46) -- Gần 10,000 người đã nối đuôi nhau đi bộ một đoạn đường dài 3 miles - khoảng 4.8 km - vào sáng ngày Chủ Nhật, 24 tháng 1 năm 2010, tại Công Viên Mile Square thuộc Quận Cam để tỏ lòng đoàn kết với các giáo dân tại Giáo Xứ Ðồng Chiêm, Giáo Phận Hà Nội, cũng như phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Khối người đông đảo đã đến từ tất cả 5 tôn giáo chính cũng như gần 40 đoàn thể đại diện cho hầu hết mọi thành phần trong cộng đồng Việt Nam tại Quận Cam. Trong phần khai mạc, quí vị lãnh đạo tinh thần từ cả 5 tôn giáo đã cùng nhau dâng lời cầu nguyện, ban phép lành cho cuộc đi bộ và sau đó dẫn đầu đoàn tuần hành trên suốt trọn vẹn đường đi. Nhiều vị dân cử Mỹ Việt cũng đã cùng với quí vị lãnh đạo tinh thần đi đầu trong đoàn tuần hành.

Ðoàn người đã kéo dài gần 2 miles, với đủ mọi thành phần, từ già trẻ lớn bé; từ hội đoàn với đủ mọi đồng phục, cờ xí, và biểu ngữ kêu gọi tự do dân chủ và tự do tôn giáo cho người dân Việt Nam. Trong suốt đoạn đường đi, các nhóm đã liên tục hô to các khẩu hiệu kêu gọi tự do dân chủ, hát ca những bản nhạc sinh hoạt cũng như đọc kinh cầu nguyện.

Hàng ngàn đồng hương cũng đã ký tên vào các thỉnh nguyện thư kêu gọi Quốc Hội Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại vào danh sách Các Quốc Gia Ðáng Quan Tâm (Countries of Particular Concern - CPC) về vấn đề vi phạm nhân quyền cũng như có những chính sách cứng rắn đối phó với tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

Cuộc đi bộ đã nâng cao tinh thần đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam từ nhiều thành phần trong cộng đồng và thúc đẩy mọi người đòi hỏi một hành động thiết thực từ chính phủ Hoa Kỳ để ngăn chặn tình trạng leo thang vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua, chính phủ Hoa Kỳ đã luôn lên tiếng đòi hỏi cải thiện vấn đề nhân quyền nhưng rồi vẫn cứ nhượng bộ hay không có một hành động cụ thể nào cho dầu chính quyền Cộng Sản Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng mức độ vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn và thô bạo.

 

Nguyễn Mạnh Chí

(nguồn: VietCatholic News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page