Ðức thánh cha khẳng định

Giáo hội phong phú và sống động

nhờ hiệp nhứt

 

Ðức thánh cha khẳng định: Giáo hội phong phú và sống động nhờ hiệp nhứt.

Roma [CNA 24/1/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI khẳng định: Giáo hội phong phú và sống động nhờ hiệp nhứt.

Trong bài suy niệm trước khi đọc Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhựt 24 tháng Giêng năm 2010, Ðức thánh cha đã dựa trên bài đọc thứ hai của phụng vụ Lời Chúa để nói về sự hiệp nhứt của Giáo hội.

Bài đọc thứ hai trong phụng vụ Lời Chúa hôm Chúa Nhựt 24 tháng Giêng năm 2010 được trích từ thư thứ nhứt của thánh Phaolo tông đồ gởi cho giáo đoàn Corinto. Trích lời vị tông đồ, Ðức thánh cha lập lại rằng Giáo hội là một Thân Thể mà đầu là chính Chúa Kito. Theo đức thánh cha, với kiểu nói này, thánh Phaolo muốn nhấn mạnh đến "sự hiệp nhứt trong những đặc sủng khác biệt vốn là quà tặng của Chúa Thánh Thần".

Ðức thánh cha nói: "Nhờ những đặc sủng khác biệt ấy mà Giáo hội trở thành một thân thể phong phú, sống động". Theo ngài, vai trò của Giáo hội chính là duy trì sự hiện diện của Chúa Kito Phục Sinh. Chính trong Chúa Kito Phục sinh và Thánh Thần mà Giáo hội là Giáo hội duy nhứt và thánh thiện. Chính trong Chúa Kito Phục Sinh và Thánh Thần mà Giáo hội là một sự thông hiệp sâu xa vượt qua khỏi khả năng của con người và nâng đỡ nó.

Ðức thánh cha lập lại điều mà ngài thường nói đến là: "sự hiệp thông của các tín hữu Kitô làm cho việc loan báo Tin Mừng được khả tin và hữu hiệu hơn như chính Chúa Giêsu đã khẳng định khi cầu nguyện với Chúa Cha "xin cho chúng nên một để thế gian có thể tin".

Vào cuối buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhựt 24 tháng Giêng năm 2010, Ðức thánh cha nhắc đến chân phước Jose Samso Elias, vị linh mục tử đạo người Tây Ban Nha vào thập niên 20, được tôn phong chân phước tại Barcelona hôm thứ Bảy 23 tháng Giêng năm 2010. Theo Ðức thánh cha, chân phước Elias là một chứng nhân đích thực của Chúa Kitô, vì đã tha thứ cho những kẻ bách hại mình. Ðối với các linh mục, ngài là một mẫu gương tận tụy hy sinh trong việc giảng dạy giáo lý và phục vụ người nghèo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page