Giáo hội tại Phi luật tân chỉ trích

việc cho Ðảng Ðồng Tính

tranh cử vào tháng 5 năm 2010

 

Giáo hội tại Phi luật tân chỉ trích việc cho Ðảng Ðồng Tính tranh cử vào tháng 5 năm 2010.

Manila [Asianews 20/1/2010] - Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân chỉ trích việc cho Ðảng Ðồng Tính ra tranh cử trong cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 2010.

Cha Melvin Castro, chủ tịch Ủy ban giám mục về Gia Ðình và Giáo dân đã phê bình quyết định của tối cao pháp viện nước này cho phép Ðảng "Ang Ladlad", tức Ðảng Ðồng Tính, được ra tranh cử trong cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 2010. Trước đó, Ủy ban bầu cử đã loại trừ Ðảng này ra khỏi danh sách các Ðảng ra tranh cử.

Cha Castro nói rằng dành một quyền riêng cho những người đồng tính là điều không hay. Theo ngài, còn có nhiều giai tầng xã hội bị đẩy ra bên lề như người đánh cá và thổ dân cần có tiếng nói trong quốc hội hơn. Cha Castro khẳng định: "Luật pháp nhắm đến mọi người nam nữ, bất luận là đồng tính hay không".

Các Ðức giám mục Phi cũng đồng quan điểm với cha Castro. Theo quan điểm của các Ðức giám mục Phi, sự hiện diện của một Ðảng Ðồng Tính có thể đưa tới việc hợp pháp hóa hôn nhân của những người đồng tính, tạo ra hổn loạn về phái tính và phá hủy các giá trị của gia đình.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page