Hy vọng và lo sợ của các tín hữu Kitô

trước Thượng hội đồng Giám mục thế giới

về Trung Ðông

 

Hy vọng và lo sợ của các tín hữu Kitô trước Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung Ðông.

Beirut [Asianews 12/1/2010] - Ðại diện của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ nói rằng các tín hữu Kitô Liban vừa hy vọng vừa lo sợ trước Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung Ðông sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 năm 2010.

Ðức cha Gerald Kicanas, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, gốc Liban, hiện đang cùng với đại diện của Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ viếng thăm Liban và Trung Ðông. Ðức cha Kicanas đã viếng thăm Israel hôm thứ Bảy mùng 9 tháng Giêng năm 2010 và từ đó đã đến Tây Ngạn và Jordan.

Cùng với đại diện của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ, Ðức cha Kicanas đang thu thập những dữ kiện về Giáo hội tại Liban.

Hôm 7 tháng Giêng năm 2010, Ðức sứ thần Tòa thánh đã tham dự cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn Hội đồng Giám mục Hoa kỳ và Hội đồng Giám mục Maronit Liban. Ðức sứ thần Tòa thánh tại Liban nói rằng ngài rất ngạc nhiên về sự sút giảm con số các tín hữu Kitô tại nước này. Từ 52 phần trăm dân số, tỷ lệ các tín hữu Kitô tại đây hiện nay chỉ còn 35 phần trăm.

Trong bản báo cáo được trao cho Ðức cha Kicanas, các Ðức giám mục Liban cho biết một số nguyên nhân của sự sút giảm dân số Công giáo. Các ngài nói đến một xã hội sa sút về mặt luân lý và những chia rẻ và tranh chấp nội bộ của người Công giáo.

Các Ðức giám mục Liban cũng không ngần ngại tố cáo các nước Tây Phương về tình trạng các tín hữu Kitô trong thế giới Á rập. Các ngài nói rằng Tây Phương quan tâm đến an ninh của Israel và dầu lửa hơn là phúc lợi của các tín hữu Kitô Á rập.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page