Tòa thánh bênh vực quyền công dân

của những người di dân

đã hội nhập vào quốc gia đón tiếp họ

 

Tòa thánh bênh vực quyền công dân của những người di dân đã hội nhập vào quốc gia đón tiếp họ.

Vatican [AFP 12/1/2010] - Tòa thánh bênh vực quyền công dân của những người di dân đã hội nhập vào quốc gia đón tiếp họ.

Nhân Ngày Thế Giới Di Dân lần thứ 96 sẽ được cử hành vào ngày Chúa Nhựt 17 tháng Giêng năm 2010, Ðức cha Antonio Maria Veglio, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn nói rằng ngài không thấy có lý do nào để từ chối quyền công dân cho những người di dân đã hội nhập vào trong quốc gia đón tiếp họ.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nguyệt san Công giáo Ý "Jesus", Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn nói rằng "một người di dân với một công việc thường xuyên, thi hành nghĩa vụ đóng thuế, tôn trọng luật pháp và các truyền thống của quốc gia đón tiếp mình, học ngôn ngữ cũng như hội nhập vào xã hội... có đủ điều kiện để được xem như công dân đầy đủ trong quê hương mới của mình".

Ðức cha Veglio lấy làm tiếc là nhiều nước giàu "luôn tự giam hảm trong pháo đài tiện nghi của mình mà không quan tâm đầy đủ đến những nhu cầu của những người đang sống bên ngoài pháo đài ấy và như vậy quên mất tình liên đới".

Ngài nhắc lại rằng Giáo hội luôn ở bên cạnh những người di dân, nhứt là những người dễ bị tổn thương tại mọi miền trên thế giới và không ngừng kêu gọi các chính phủ đón tiếp họ.

Những lời tuyên bố trên đây của Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về di dân và tỵ nạn được nhắn gởi một cách đặc biệt đến chính phủ Ý, tiếp theo vụ dân cư tại thành phố Rosarno, miền Calabre, Nam Ý, trục xuất trên một ngàn người di dân ra khỏi thành phố của họ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page