Caritas cảnh báo

hàng triệu người có nguy cơ

chết đói tại Ethiopi

 

Caritas cảnh báo: hàng triệu người có nguy cơ chết đói tại Ethiopi.

Ethiopi [CWN 8/1/2010] - Caritas Quốc Tế cảnh báo: hằng triệu người có nguy cơ chết đói tại Ethiopi.

Caritas đưa ra lời cảnh báo trên đây tiếp theo vụ mất mùa vì hạn hán, nhứt là tại miền đông và miền Nam cũng như một vài vùng ở miền Bắc Ethiopi. Có đến 23 triệu người gặp khó khăn trong việc mưu tìm thức ăn và nước uống hằng ngày. Riêng trên 6 triệu người đang cần được cứu trợ khẩn cấp.

Ðáp lại lời kêu gọi của Caritas, Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ đã quyên góp được gần hai triệu mỹ kim. Số tiền này sẽ được dùng để tài trợ cho các dự án như cải thiện dinh dưỡng của trẻ em và các thai phụ cũng như những người mẹ có con mọn, giáo dục về vệ sinh khi xử dụng nước uống. v.v...

Trong 8 tháng liền, tại năm giáo phận, Caritas sẽ cứu trợ cho khoảng gần 70 ngàn người.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page