Trên 200 Giám mục và hằng chục chuyên gia

tham dự khóa họp

Thượng hội đồng Giám mục thế giới

lần thứ hai về Phi Châu

 

Trên 200 Giám mục và hằng chục chuyên gia tham dự khóa họp Thượng hội đồng Giám mục thế giới lần thứ hai về Phi Châu.

Roma [CNA 4/10/2009] - Tham dự Thượng hội đồng Giám mục thế giới lần thứ hai về Phi Châu có trên 200 Giám mục và hằng chục chuyên gia và quan sát viên. Trong khóa họp kéo dài từ ngày 4 cho đến 25 tháng 10 năm 2009, các vị sẽ thảo luận về vấn đề rao giảng Tin Mừng tại lục địa cũng như sự an toàn thực phẩm và tình trạng tại Darfur, Sudan.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu 2 tháng 10 năm 2009, Ðức cha Nikola Eterovic, Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục thế giới, nói rằng Giáo hội tại Phi châu "rất năng động". Ngài cho biết: năm 1978, con số tín hữu công giáo tại lục địa này là 55 triệu; năm 2007, con số này lên đến 146 triệu. Con số ơn gọi linh mục và tu trì cũng gia tăng đáng kể.

Tuy nhiên, Ðức cha Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục thế giới cũng than phiền rằng từ năm 1994 đến năm 2004, đã có 521 nhân viên mục vụ bị sát hại tại Phi Châu.

Tham dự Thượng hội đồng giám mục Phi Châu lần thứ hai này có 244 nghị phụ, mà 228 vị là Giám mục, 197 vị nghị phụ đến từ Phi Châu, 34 vị đến từ Âu Châu, 10 vị từ Châu Mỹ và phần còn lại đến từ Á Châu và Ðại Dương Châu.

Ngoài ra, đại diện của 6 Giáo hội và cộng đồng giáo hội khác tại Phi Châu cũng được mời tham dự Thượng hội đồng cùng với 29 chuyên gia và 49 quan sát viên.

Ðức cha Eterovic nói đến sự hiện diện đặc biệt của một số vị được Ðức thánh cha mời tham dự Thượng hội đồng như Ðức thượng phụ Abuna Paulos, Thượng phụ chính thống Ethiopi, ông Rudolf Adada, nguyên giám đốc phân bộ Phi Châu của cơ quan Liên hiệp quốc gìn giữ hòa bình tại Darfur và ông Jacques Diouf, Tổng giám đốc tổ chức Lương Nông của Liên hiệp quốc.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page