Các đức giám mục Á Châu

muốn xây dựng một Giáo hội

yêu thương và phục vụ

 

Các đức giám mục Á Châu muốn xây dựng một Giáo hội yêu thương và phục vụ.

Manila [Ucanews 31/07/2009] - Các đức giám mục Á Châu muốn xây dựng một Giáo hội yêu thương và phục vụ.

Trong một bài phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Á Châu Ucanews, Ðức cha Orlando Quevedo, Giám mục Cotabato, Phi Luật Tân, tổng thư ký Liên hội đồng Giám mục Á Châu gọi tắt là FABC, khẳng định rằng cần phải có một mạng lưới mạnh và hữu hiệu hơn để xây dựng, yêu thương, chia sẻ và phục vụ các cộng đồng giáo hội tại Á Châu.

Liên hội đồng Giám mục Á châu sẽ nhóm phiên khoáng đại lần thứ 9 tại thủ đô Manila, Phi Luật Tân, từ ngày 10 đến 16 tháng 8 năm 2009. Cuộc gặp gỡ sẽ qui tụ khoảng 120 đại diện của các Hội đồng Giám mục Á Châu. Ðược thành lập từ thập niên 70, Liên hội đồng Giám mục Á Châu có mục đích gia tăng tình liên đới và tinh thần đồng trách nhiệm giữa các Hội đồng Giám mục Á Châu.

Theo Ðức cha Quevedo, chủ đề của Hội Nghị "sống Thánh thể tại Á Châu" sẽ giúp xây dựng một Giáo hội đối thoại với người nghèo cũng như các nền văn hóa và tôn giáo tại Á Châu.

Ðức cha tổng thư ký của Liên hội đồng Giám mục Á Châu cũng bày tỏ hy vọng rằng đặc sứ của Ðức thánh cha tại Hội nghị là Ðức hồng y Francis Arinze, sẽ cổ võ các vị lãnh đạo Giáo hội tại Á Châu gia tăng hoạt động và đương đầu với những thách đố của thời đại.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page