Liên hiệp Anh Giáo thế giới và Tòa thánh

đều quan tâm về sự hiệp nhứt Kitô giáo

 

Liên hiệp Anh Giáo thế giới và Tòa thánh đều quan tâm về sự hiệp nhứt Kitô giáo.

Vatican [CNS 29/07/2009] - Các quan ngại của Tòa thánh về sự hiệp nhứt Kitô giáo cũng được phản ánh trong những lo ngại của vị thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh Giáo, sau khi Giáo hội Anh giáo Episcopal tại Hoa kỳ quyết định phong chức Giám mục cho phụ nữ và những người đồng tính.

Hôm 27 tháng 7 năm 2009, trong một bài nhận định về đại hội của Giáo hội Anh giáo Episcopal, Hoa kỳ, Ðức tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury, kiêm thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh Giáo Thế Giới, không ngừng nhắc lại những cam kết hiệp nhứt trong Giáo hội Anh giáo và những nổ lực đại kết của Kitô giáo nói chung.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 29 tháng 7 năm 2009, hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo do Ðức hồng y Walter Kasper lãnh đạo, ghi nhận những nỗ lực của Ðức tổng giám mục Williams trong việc duy trì hiệp nhứt trong liên hiệp Anh Giáo xuyên qua đức tin và thực hành dựa trên Kinh Thánh và thánh truyền.

Tuyên ngôn của Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo ủng hộ nổ lực của Ðức tổng giám mục Williams và bày tỏ mong ước củng cố sự hiệp thông giữa Giáo hội Anh giáo và Giáo hội hoàn vũ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page