Một tài liệu về việc Stalin

thanh toán Giáo hội Công giáo

"hiệp nhứt" Ukraine

 

Một tài liệu về việc Stalin thanh toán Giáo hội Công giáo "hiệp nhứt" Ukraine.

Vienne, Áo Quốc [AFP 29/07/2009] - Một tài liệu cho thấy nhà độc tài cộng sản Stalin đã thanh toán Giáo hội Công giáo "hiệp nhứt" Ukraine, tức Giáo hội Chính thống trở về hiệp nhứt với Giáo hội Công giáo.

Theo một bản tin được hãng thông tấn Kathpress của Áo loan tải hôm thứ Tư 29 tháng 7 năm 2009, một lá thư của Nikita Khrouchtchev gởi cho Stalin dạo tháng 12 năm 1945, chứng tỏ rằng các nhà lãnh đạo cộng sản Liên Xô đã trực tiếp nhúng tay vào việc thanh toán Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ đông phương tại Ukraine.

Ông Krouchtchev, lúc bấy giờ đang là tổng bí thư đảng cộng sản Ukraine, đã kể lại với nhà độc tài Stalin rằng lúc đến Mascova, ông đã báo cáo về việc hoàn tất công tác thanh toán Giáo hội Công giáo "hiệp nhứt" Ukraine và sáp nhập Giáo hội này vào Giáo hội Chính thống.

Lá thư trên đây của ông Krouchtchev đã củng cố luận đề của nhiều sử gia về số phận của Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Hy lạp này.

Các sử liệu cho thấy: các Ðức giám mục của Giáo hội này đã đồng loạt bị bắt giữ ngày 11 tháng 4 năm 1945 và kết án lao động khổ sai vì tội gọi là "hợp tác với quân đội Ðức quốc xã trong thời kỳ Ukraine bị Ðức xâm chiếm".

Năm 1946, dưới sự thúc đẩy của "Ủy ban thống nhứt Giáo hội Công giáo Hy lạp với Giáo hội Chính thống", hàng giáo sĩ của Giáo hội Công giáo Hy lạp đã bị buộc phải gia nhập vào Giáo hội Chính thống Mascova và cắt đứt mối giây liên kết vốn đã được tái lập với Tòa thánh từ năm 1596.

Sau biến cố này, khoảng 10 phần trăm linh mục thuộc Giáo hội Công giáo Hy lạp đã làm mục vụ một cách âm thầm. 10 phần trăm khác chọn con đường lưu vong.

Giáo hội Công giáo Hy lạp Ukraine chỉ được phục hoạt vào mùa thu năm 1989, sau các cuộc thương lượng ngầm giữa Giáo hội Công giáo và Liên xô tại Vienne.

Hiện nay Giáo hội này có khoảng 5 triệu tín hữu rãi rác trong hơn 3,300 giáo xứ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page