Tòa thánh nói đến trách nhiệm các quốc gia

và cộng đồng thế giới phải bảo vệ dân chúng

 

Tòa thánh nói đến trách nhiệm các quốc gia và cộng đồng thế giới phải bảo vệ dân chúng.

New York [Zenit 29/07/2009] - Tòa thánh nói đến trách nhiệm các quốc gia và cộng đồng thế giới phải bảo vệ dân chúng.

Hôm thứ Tư 29 tháng 7 năm 2009, phát biểu trong phiên họp thứ 97 của đại hội đồng Liên Hiệp Quốc với chủ đề "khuyến khích trách nhiệm bảo vệ", Ðức cha Celestino Migliore, Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc khẳng định rằng việc bảo vệ dân chúng là một nghĩa vụ hàng đầu đối với các quốc gia; cộng đồng thế giới cũng phải can thiệp nếu một quốc gia không tôn trọng nghĩa vụ này.

Ðức cha Migliore nhắc lại: cách đây 4 năm, các nguyên thủ quốc gia đã gặp nhau tại Liên hiệp quốc để nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thiết lập một hệ thống có thể đáp ứng với những nhu cầu của thế giới không ngừng thay đổi này. Nhân dịp này, các nước đã thông qua một Tài liệu nhấn mạnh đến trách nhiệm phải bảo vệ dân chúng. Trước tiên là trách nhiệm của mỗi quốc gia cần phải bảo vệ dân chúng khỏi nạn diệt chủng, các tội ác chiến tranh, các cuộc thanh lọc chủng tộc và các tội chống lại nhân loại. Kế đó là trách nhiệm của cộng đồng thế giới phải giúp các quốc gia thực thi trách nhiệm của mình. Cuối cùng, cộng đồng thế giới có trách nhiệm phải can thiệp nếu một quốc gia không thực thi đúng đắn trách nhiệm của mình.

Theo Ðức cha Migliore, "khi các chính phủ và chính quyền địa phương không can thiệp để bảo vệ dân chúng hoặc tiếp tay vào hành động tội ác, họ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình".

Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc kêu gọi đề ra những chính sách nhằm bảo vệ dân chúng khỏi những vi phạm nhân quyền trầm trọng trên thế giới.

Ðức cha Migliore đặc biệt nhấn mạnh đến sự can thiệp của cộng đồng thế giới khi các chính phủ không thực thi trách nhiệm của họ một cách đúng đắn. Nhưng vị đại diện của Tòa thánh ghi nhận: việc can thiệp này lại quá chú trọng đến việc xử dụng bạo lực hơn là những phương thế ôn hòa. Theo ngài, cần phải can thiệp bằng sự trung gian và đối thoại. Phương thế này hữu hiệu hơn hành động quân sự.

Ngoài trách nhiệm của các quốc gia trong việc bảo vệ dân chúng, Ðức cha Migliore còn nói đến vai trò của các tôn giáo. Ngài ghi nhận rằng tại nhiều vùng trên thế giới, sự bất khoan nhượng về chủng tộc và tôn giáo đã làm phát sinh ra bạo động và chết chóc.

Quan sát viên thường trực của Tòa thánh khẳng định: tôn giáo phải được xem như một yếu tố để liên kết hơn là chia rẽ, bởi vì chính xuyên qua tôn giáo mà các cộng đồng và cá nhân có thể tìm thấy sức mạnh để tha thứ và xây dựng hòa bình.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page