Tiểu Sử Ðức Cha Tôma Vũ Ðình Hiệu

Tân Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc

 

 

Tiểu Sử Ðức Cha Tôma Vũ Ðình Hiệu, Tân Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc.

- Sinh ngày 30/10/1954 tại Ninh Mỹ, Nam Ðịnh, Giáo Phận Bùi Chu.

- Cư ngụ ở Giáo Xứ Thiên Phước, ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân, Long Thành, Ðồng Nai.

- 1966-1967 : Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô, Phú Nhuận.

- 1967-1969 : Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô, Phước Lâm.

- 1969-1973 : Tu học tại Ðại Chủng Viện Thánh Phaolô, Xuân Lộc.

- 1973-1977 : Tu học tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X, Ðà Lạt, Khóa 16.

- 1978-1988 : Phục vụ ở Giáo xứ Thiên Phước (Tân Mai 2).

- 1988-1999 : bí thư của Ðức Cha Nguyễn Minh Nhật.

- 25/01/1999 : Thụ Phong Linh Mục tại Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc (là nghĩa tử của Cha Giuse Trần Văn Hàm K1, Chính xứ Thiên Phước).

- 2000-2006 : Du học tại Toulouse, Pháp, đậu Cao học Thần học Luân Lý.

- 2006-2009 : Chánh Văn Phòng Tòa Giám Mục Xuân Lộc.

- 25/07/2009 : được bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc. Với vinh dự là Giám Mục thứ 101 của hàng Giám Mục Việt Nam và là Giám Mục thứ 14 của Giáo Hoàng Học Viện Piô X.

- Khẩu hiệu: "Ngài yêu đến cùng" (Ga 13,1).

- Lễ tấn phong Giám Mục : Tháng 10 năm 2009.

 

LM Phạm Bá Lãm

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page