Tiểu Sử Ðức Cha Giuse Nguyễn Năng

Tân Giám Mục Giáo Phận Phát Diệm

 

 

Tiểu Sử Ðức Cha Giuse Nguyễn Năng, Tân Giám Mục Giáo Phận Phát Diệm.

- Sinh ngày 24/11/1953 tại Phúc Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình, Giáo phận Phát Diệm.

- 1954-1973 : Gia đình định cư tại Giáo xứ Phúc Nhạc, Gia Kiệm, rồi về Giáo xứ Bạch Lâm.

- 1962-1970 : Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse, Saigòn (là cháu của cha Antôn Vũ Sĩ Hoằng và là nghĩa tử của cha Nicola Vũ Gia Ðệ).

- 1970-1977 : Tu học tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X, Ðà Lạt, Khóa 13.

- 1977-1988 : Giúp gia đình ở Giáo xứ Bạch Lâm, Gia Kiệm và giúp các chủng sinh.

- 1989-1990 : Giúp xứ Thuận Hòa, Biên Hòa.

- 09/06/1990 : Thụ phong Linh Mục tại Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc.

- 1990-1998 : Chính Xứ Thuận Hòa, Biên Hòa.

- 1998-2002 : Du học Roma, đậu Tiến sĩ Thần học Tín lý.

- 2003-2005 : Ðặc trách Chủng sinh Xuân Lộc.

- 2006-2009 : Giám Ðốc Ðại Chủng Viện Xuân Lộc.

- 25/07/2009 : được bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa Phát Diệm với khẩu hiệu "Hiệp Thông và Phục Vụ", được vinh dự là Giám Mục thứ 100 của hàng Giám Mục Việt Nam và là Giám Mục thứ 13 của Giáo Hoàng Học Viện Piô X.

- Lễ Tấn Phong Giám Mục : 8g30 thứ Ba 8/09/2009 tại Nhà thờ Chính Tòa Phat Diệm.

 

LM Phạm Bá Lãm

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page