Buổi gặp gỡ giữa Phái đoàn

Ðại Diện giáo phận Phát Diệm với

Ðức Tân Giám Mục mới được bổ nhiệm

 

Buổi gặp gỡ giữa Phái đoàn Ðại Diện giáo phận Phát Diệm với Ðức Tân Giám Mục mới được bổ nhiệm.


Buổi gặp gỡ giữa Phái đoàn Ðại Diện giáo phận Phát Diệm với Ðức Tân Giám Mục mới được bổ nhiệm, Ðức Cha Giuse Nguyễn Năng.


Xuân Lộc, Việt Nam (27/07/2009) - Thứ hai, ngày 27-7-2009, phái đoàn của Tòa Giám Mục Phát Diệm, gồm một số các Linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, giáo dân và một số các Linh mục gốc Phát Diệm tại Miền nam, do Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, nguyên Giám quản Giáo Phận Phát Diệm dẫn đầu, đã vào Xuân Lộc chào mừng Ðức Tân Giám Mục Phát Diệm, Ðức Cha Giuse Nguyễn Năng hiện đang ở Ðại chủng viện Xuân Lộc.

Hồi 18h15, phái đoàn tới Giáo Phận Xuân Lộc. Trước tiên, đoàn đã đến chào và có lời cám ơn Ðức Cha Ðaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Xuân Lộc đã thương ban tặng người con ưu tú cho Phát Diệm. Cha phó đại diện Giuse Trần Ngọc Văn đại diện đoàn có lời chào và cám ơn Ðức Cha Xuân Lộc. Tiếp đến, đoàn tới chào và chúc mừng Ðức Tân Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc Tôma Vũ Ðình Hiệu.

Sau đó đoàn tiến về Ðại Chủng Viện để chính thức gặp gỡ và chào mừng Ðức Tân Giám Mục Giáo Phận Phát Diệm. Tại sân Ðại Chủng Viện, Ðức Tân Giám Mục đã ra đón đoàn và tiếp đoàn tại Nhà khách của Ðại Chủng Viện Xuân Lộc. Trong cuộc gặp gỡ và chào mừng Ðức Tân Giám mục, Ðức cha Giám quản Giuse Nguyễn Chí Linh giới thiệu đoàn, ngài nhắc lại thư bổ nhiệm của Ðức Thánh Cha và ngài bàn giao mọi công việc lại cho Ðức Tân Giám Mục: Trao bản đồ Giáo phận Phát Diệm, con dấu của Giáo Phận, trao cuốn tự thuật về các Linh mục và các Thầy phó tế cho Ðức Tân Giám mục. Sau đó, Ðức Cha Giám quản và phái đoàn Phát Diệm tặng quà cho Ðức Tân Giám Muc gồm: mũ, nhẫn, gậy và Thánh giá. Ngoài ra, các Cha gốc Phát Diệm tại Miền Nam cũng trao quà và có lời chúc mừng, cám ơn Ðức Tân Giám Mục.

Ðể Ðức Tân Giám Mục hiểu được phần nào về hiện trạng của Giáo Phận, Cha Ðại diện Giuse Phạm Ngọc Khuê thay mặt các Cha trong Giáo Phận chính thức có lời chúc mừng Ðức cha và ngài đã trình bày cho Ðức Cha về mọi công việc, mọi hoạt động của Giáo Phận. Cuối cùng ngài thay lời cho các Cha trong Giáo Phận bày tỏ lòng biết ơn, hứa vâng phục và luôn cộng tác với Ðức Cha trong trách nhiệm mới.

Cuối cùng, Ðức Tân Giám Mục Phát Diệm có đôi lời cùng phái đoàn. Ngài xúc động trước những tình cảm của con cái Phát Diệm. Ngài kêu gọi mọi người cùng cộng tác với ngài xây dựng Giáo Phận hầu phát triển về mọi phương diện, theo hướng đi phù hợp với khẩu hiệu: "Hiệp thông và phục vụ", mà ngài đã chọn cho sứ vụ của mình.

Giáo phận Phát Diệm tràn đầy niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng dưới sự hướng dẫn của Tân Giám Mục Giuse, một con người được tiếng là có tài, có đức và khôn ngoan.

 

Vinh Sơn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page