Ngày Hòa bình và hòa thuận

tại Orissa, Ấn độ

 

Ngày Hòa bình và hòa thuận tại Orissa, Ấn độ.

Ấn độ [Zenit 28/07/2009] - Một năm sau khi diễn ra làn sóng bạo động chống các tín hữu Kitô tại bang Orissa, Ấn độ, các tín hữu Kitô tại đây yêu cầu lấy ngày 23 tháng 8 làm Ngày Hòa bình và hòa thuận tại đây.

Tưởng cũng nên nhắc lại cách đây đúng một năm, sau khi ông Laxamanda Saraswati, một nhân vật cấp cao trong Ấn giáo tại Ấn độ bị sát hại, các tín hữu Kitô tại bang Orissa đã bị qui trách cho hành động sát nhân này và bị bách hại một cách dã man.

Ðề nghị lấy ngày 23 tháng 8 làm ngày Hòa bình đã được đề nghị lên chính quyền trong Diễn Ðàn đại kết do Ðức cha Raphael Cheenath, Tổng giám mục Cuttack Bhabaneswar chủ tọa.

Trong một thông cáo, Diễn đàn đại kết khẳng định rằng "hòa bình và hòa thuận đã bị phá hủy sau khi giáo trưởng Ấn giáo bị sát hại một cách dã man. Sự kiện đã làm phát sinh những cuộc bạo động nhắm vào đàn ông, đàn bà và trẻ em trong huyện Kandhamal và toàn bang Orissa. Những kẻ gây ra tội ác đã làm hoen ố hình ảnh của bang Orissa và Ấn độ dưới mắt cộng đồng thế giới".

Diễn đàn đại kết nhấn mạnh rằng các tín hữu Kitô yêu cầu những kẻ gây ra tội ác phải bị trừng phạt trước pháp luật và đừng để cho những biến cố như thế được lập lại. Do đó, cần phải lấy ngày 23 tháng 8 hàng năm làm ngày Hòa bình và hòa thuận cũng như chấm dứt các ý đồ "đen tối" của những kẻ gây ra tội ác đang muốn dùng các chiêu bài tôn giáo để chia rẻ xã hội .

Thông cáo khẳng định: "Chúng ta phải tha thứ và quên quá khứ, xây dựng một xã hội dân sự vững mạnh và hợp nhứt, không thể bị phá hủy bởi những ý đồ của các kẻ gây ra tội ác".

Ngoài ra, thông cáo của diễn đàn đại kết cũng nhắc đến tình trạng bi thảm của những người tỵ nạn hiện vẫn còn sống trong các trại do chính phủ thành lập, nhứt là trong vùng Kandhamal.

Ðức cha Cheenath cũng kêu gọi chính quyền hãy có những biện pháp cần thiết để giúp đỡ người tỵ nạn, vốn không dám trở về làng cũ vì vẫn còn bị các nhóm Ấn giáo cực đoan đe dọa.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page