Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh

giới thiệu thông điệp xã hội của ÐTC

trước Thượng viện Ý

 

Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh giới thiệu thông điệp xã hội của Ðức thánh cha trước Thượng viện Ý.

Roma [Zenit 28/07/2009] - Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, khẳng định rằng thông điệp "Bác ái trong sự thật" (Caritas in Veritate) của Ðức thánh cha Beneđitô XVI không những dành cho các tín hữu Kitô mà còn được nhắn gởi cho những người ngoài Kitô giáo, vì dựa trên luật tự nhiên.

Trong bài diễn văn giới thiệu thông điệp trước Thượng viện Ý hôm thứ Ba 28 tháng 7 năm 2009, Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh giải thích rằng Ðức thánh cha đã đạt được mục tiêu là đánh động các tín hữu lẫn người không tin khi liên kết hai chữ "bác ái và sự thật" trong tựa đề của bức thông điệp.

Theo Ðức hồng y Bertone, đức Benedicto XVI đã giúp chúng ta hiểu rằng bác ái và sự thật là hai thực tại nền tảng đối với con người. Hai thực tại này không nằm ngoài bản tính con người hay được áp đặt lên con người nhân danh một ý thức hệ, mà trái lại cắm rễ sâu trong chính con người. Chính vì thế mà như Kinh Thánh làm chứng, bất cứ con người thiện chí nào xử dụng một cách đúng đắn lý trí của mình để suy tư về bản thân đều có thể đón nhận hai thực tại ấy.

Trích dẫn số 1954 trong Quyển Giáo Lý của Giáo hội Công giáo, Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh giải thích rằng thông điệp của Ðức thánh cha dựa trên luật tự nhiên.

Ðức hồng y Bertone cũng nói rằng thông điệp mới của Ðức thánh cha phù hợp với tài liệu có tựa đề "đi tìm một nền đạo đức phổ quát: một cái nhìn mới về luật tự nhiên" vừa được Ủy ban thần học quốc tế cho công bố. Tài liệu này đã bắt đầu được soạn thảo dưới sự thúc đẩy của Ðức hồng y Ratzinger, khi còn đứng đầu bộ giáo lý đức tin. Tài liệu cũng tham chiếu bài diễn văn mà Ðức thánh cha đã đọc trược đại hội đồng Liên hiệp quốc ngày 18 tháng 4 năm 2008.

Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh khẳng định trước Thượng Viện Ý rằng "nền tảng của các quyền con người chính là luật tự nhiên được ghi khắc trong trái tim con người và được diễn tả trong các nền văn hóa và văn minh khác nhau". Theo Ðức hồng y, "tách lìa các quyền con người ra khỏi nền tảng này là giới hạn chúng và chạy theo một quan niệm duy tương đối; quan niệm này cho rằng ý nghĩa và việc giải thích các quyền con người có thể thay đổi."

Ðức hồng y Bertone giải thích trước Thượng viện Ý rằng tài liệu của Ủy ban thần học quốc tế "chứng minh rằng sự thật và tình yêu là những đòi hỏi thiết yếu cắm rễ sâu trong bản tính con người". Thật vậy, trong số 45, tài liệu này viết như sau: "khi tìm kiếm sự thiện luân lý, con người lắng nghe mình là ai và ý thức về những khuynh hướng nền tảng trong bản tính của mình".

Như vậy, sự thật và tình yêu là những "đòi hỏi của luật tự nhiên được Ðức thánh cha xem như tiêu chuẩn nền tảng của suy tư luân lý về thực tại kinh tế xã hội hiện nay".

Ðức hồng y Bertone kết luận rằng "thông điệp của Ðức thánh cha không chỉ được dành cho các tín hữu, mà còn là một nhắn gởi cho mọi người, bởi vì được xây dựng trên những đòi hỏi thiết yếu của bản tính con người là sự thật và tình yêu."

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page