Tổng thống Hoa kỳ kêu gọi

Trung Quốc tôn trọng tự do tôn giáo

 

Tổng thống Hoa kỳ kêu gọi Trung Quốc tôn trọng tự do tôn giáo.

Washington [AFP 27/07/2009] - Tổng thống Hoa kỳ, Barack Obama, kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các quyền tự do cá nhân và tôn giáo cũng như của các nhóm thiểu số.

Hôm thứ Hai 27 tháng 7 năm 2009, tổng thống Hoa kỳ tuyên bố như sau: "Cũng như chúng tôi tôn trọng nền văn hóa cổ kính và những thành tích đáng trọng nể của Trung Quốc, chúng tôi cũng tin chắc rằng người ta cần phải tôn trọng tôn giáo và văn hóa của mọi dân tộc và mỗi người đều có thể được tự do phát biểu".

Tổng thống Obama đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài diễn văn khai mạc một cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế giữa Hoa kỳ và Trung Quốc diễn ra tại thủ đô Washington.

Tổng thống Hoa kỳ nói rằng đòi hỏi trên đây liên hệ đến các nhóm tôn giáo và sắc tộc thiểu số tại Trung Quốc, cũng như có giá trị đối với cả những nhóm thiểu số tại Hoa kỳ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page