Nga đưa việc giáo dục tôn giáo

vào trường học

 

Nga đưa việc giáo dục tôn giáo vào trường học.

Mascova [Zenit 24/07/2009] - Nga đưa việc giáo dục tôn giáo vào các trường học.

Kể từ tháng 9 năm 2009, môn tôn giáo sẽ được đưa vào chương trình học tại Nga, từ cấp tiểu học cho đến hết bậc trung học. Học sinh có tôn giáo có thể chọn lựa một trong các tôn giáo như Chính thống, Hồi giáo, Phật giáo, Do thái giáo. Học sinh không có tôn giáo có thể học môn "đạo đức của nền văn hóa thế tục".

Cho dầu Giáo hội Công giáo không được nhắc tới trong môn học, Ðức cha Paolo Pezzi, Tổng giám mục Mascova, cũng vẫn xem đây là một sáng kiến tích cực.

Phát biểu trên đài phát thánh Vatican, Ðức cha Pezzi đã hoan nghênh biện pháp trên đây của chính phủ Nga. Ngài nói rằng biện pháp này "quan tâm đến sự kiện nơi nào có nhiều tôn giáo, thì cần phải dạy về các tôn giáo".

Ðức Tổng giám mục Mascova lấy làm tiếc là giáo lý Công giáo không được đưa vào chương trình học.

Ðức cha Pezzi giải thích rằng quyết định của bộ giáo dục Nga nhằm "tái giáo dục người trẻ, mang lại cho họ một định hướng tốt đẹp cho cuộc sống của họ". Ngài nói rằng hiện nay tại Nga, con người luôn khao khát đi tìm kiếm một ý nghĩa cho cuộc sống ngay cả trong tôn giáo.

Hôm 21 tháng 7 năm 2009, tổng thống Dmitri Medvedev đã công bố quyết định đưa môn tôn giáo vào các trường học. Quyết định này sẽ có giá trị cho 18 vùng và 12 ngàn trường học tại Nga và sẽ được áp dụng cho toàn nước Nga từ năm 2012.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page