Tòa thánh kêu gọi tôn trọng

quyền được hưởng trợ giúp nhân đạo

của con người

 

Tòa thánh kêu gọi tôn trọng quyền được hưởng trợ giúp nhân đạo của con người.

Geneve [Zenit 24/07/2009] - Tòa thánh kêu gọi tôn trọng quyền được hưởng trợ giúp nhân đạo của con người.

Phát biểu tại phiên họp của Phân Bộ "các vấn đề nhân đạo của Hội đồng kinh tế và xã hội" của Liên Hiệp Quốc tại Geneve, hôm 20 tháng 7 năm 2009, Ðức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc, đã yêu cầu các quốc gia phải cương quyết hơn trong việc tôn trọng quyền "nhân đạo" của các nạn nhân thiên tai hay do con người tạo ra.

Trong bài phát biểu, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Geneve ghi nhận rằng, mặc dù con số người tỵ nạn trên thế giới đã giảm bớt trong năm vừa qua, hiện vẫn còn trên 10 triệu người đang sống trong các trại tỵ nạn và 26 triệu người khác luôn trong tình trạng phải di cư liên tục ngay trong xứ sở của họ, vì những cuộc xung đột trong quá khứ hay hiện tại hoặc vì phải gánh chịu các cuộc bách hại hay thiếu an ninh.

Tình trạng không thể chấp nhận được này là nguyên nhân gây ra vô số khổ đau vật chất, tinh thần và cảm xúc của con người cũng như làm đổ vỡ bao nhiêu gia đình và cộng đồng.

Theo Ðức cha Tomasi, những khó khăn như thế đòi hỏi cộng đồng thế giới phải đáp ứng một cách hữu hiệu và có tổ chức, dựa trên tình liên đới và nghĩa vụ phải thăng tiến con người.

Ðại diện của Tòa thánh tại Geneve cũng đặc biệt tố cáo hành vi bạo động tính dục nhắm vào phụ nữ và các thiếu nữ trong các trại tỵ nạn.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page