Liên Hiệp Quốc trích dẫn một đề nghị

trong bài diễn văn của Ðức thánh cha

 

Liên Hiệp Quốc trích dẫn một đề nghị trong bài diễn văn của Ðức thánh cha.

New York [Zenit 24/07/2009] - Liên Hiệp Quốc trích dẫn một đề nghị trong bài diễn văn mà Ðức thánh cha Beneđitô XVI đã đọc tại Trụ sở của tổ chức này dạo tháng Tư năm 2008.

Trong tài liệu làm việc để chuẩn bị cho cuộc tranh luận về các nạn nhân của các cuộc xung đột và trách nhiệm của các quốc gia cũng như của Liên Hiệp Quốc trong việc bảo vệ dân chúng, Ðại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã lập lại đề nghị của Ðức thánh cha là cộng đồng thế giới phải bảo vệ các quyền con người.

Thật vậy, trong bài diễn văn đọc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc hồi năm 2008, Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng trách nhiệm bảo vệ là nền tảng luân lý cho quyền của một chính phủ để thực thi quyền bính của mình.

Theo Ðức thánh cha, tôn trọng chủ quyền của các quốc gia không chỉ có nghĩa là không tôn trọng vào chuyện nội bộ của các quốc gia. Một cách tích cực, tôn trọng chủ quyền các quốc gia còn phải được hiểu là bổ trợ, liên đới và huynh đệ.

Những ý tưởng trên đây của Ðức thánh cha đã được nhắc đến trong cuộc tranh luận tại Liên Hiệp Quốc trong những ngày vừa qua. "Trách nhiệm phải bảo vệ" là một ý niệm được hầu hết các quốc gia hiểu như là một bổn phận phải tránh các cuộc diệt chủng, nhưng lại bị một số nước xem như một lý do để can thiệp vào chuyện nội bộ của họ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page