Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Brasil

nhận định về thông điệp mới

của Ðức thánh cha

 

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Brasil nhận định về thông điệp mới của Ðức thánh cha.

Brasil [Zenit 21/07/2009] - Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Brasil khẳng định rằng thông điệp "Bác ái trong sự thật" của Ðức thánh cha Beneđitô XVI mang lại những lời lẽ khôn ngoan và não trạng "tục hóa" không thể làm cho thông điệp này bị lu mờ.

Trong một bài viết được Hội đồng Giám mục Brasil cho công bố, Ðức cha Geraldo Lyrio Rocha, chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này, viết rằng "Ðức giáo hoàng cống hiến những lời lẽ khôn ngoan và đúng lúc khi ngài tái khẳng định rằng phát triển chỉ được thực hiện đầy đủ khi người ta biết tôn trọng những nguyên tắc vốn xem con người như một tạo vật được Thiên Chúa yêu quí và phú bẫm cho một phẩm giá mà các định luật kinh tế không thể xóa bỏ".

Theo Ðức cha Rocha, não trạng "tục hóa" không thể làm cho giáo huấn của Giáo hội bị lu mờ.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Brasil khẳng định rằng, Giáo hội, vì muốn phục vụ nhân loại, cho nên cảnh giác về một sự phát triển co cụm, đóng khung con người trong những giới hạn trần thế. Trong ý nghĩa ấy, Ðức thánh cha đã tái khẳng định vai trò của nhà nước là phải bảo đảm tự do tôn giáo như một trong những điều kiện thiết yếu của phát triển. Khi nhà nước cổ võ hay áp đặt những hình thức vô thần, nó tước đoạt nơi người công dân sức mạnh tinh thần và thiêng liêng, vốn hướng con người đến sự phát triển toàn diện.

Ðức cha Rocha cũng nhắc lại rằng Giáo hội không nhắm đưa ra những giải pháp kỹ thuật cho những vấn đề kinh tế, mà chỉ muốn dùng sự khôn ngoan của Tin Mừng để soi dẫn con đường của tất cả những ai đang đi tìm kiếm những giải pháp. Chính vì vậy mà Ðức thánh cha nhấn mạnh đến đạo đức trong kinh tế: đạo đức là một điều kiện "ắt có" cho một cuộc phát triển thật sự nhân bản.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page