Hòa bình tại Ouganda, Phi Châu

 

Hòa bình tại Ouganda, Phi Châu.

Konigstein, Ðức [Zenit 21/07/2009] - Hòa bình đã thực sự được vãn hồi tại Ouganda, Phi Châu.

Mới đây, nhân dịp viếng thăm trụ sở của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ tại Konigstein, Ðức quốc, Ðức cha Cosmas Alule, giám đốc Ðại chủng viện Alokolum, Bắc Ouganda đã cho biết: trại tỵ nạn được thiết lập xung quanh đại chủng viện trong thời kỳ chiến tranh đang chuẩn bị đóng cửa; 80 phần trăm những người tỵ nạn đã trở về quê quán của mình.

Theo Ðức cha Alule, mặc dù chính phủ và các phiến quân của lực lượng có tên là "quân đội kháng chiến của Chúa" chưa chính thức ký hiệp ước hòa bình, nhưng cuộc nội chiến bắt đầu từ năm 1988 đã chấm dứt và tình hình tại Ouganda được xem là ổn định.

Ðức giám mục giám đốc chủng viện Alokolum nhấn mạnh rằng Giáo hội vẫn còn phải đương đầu với những khó khăn phát xuất từ cuộc nội chiến. Các chủng sinh, vốn đã tiếp xúc trực tiếp với người tỵ nạn và giúp đỡ họ về phương diện xã hội và nhân bản, nay vẫn tiếp tục công tác này. Các thầy vẫn đi vào các làng mạc để giúp đỡ tất cả những ai đang bắt đầu làm lại cuộc sống.

Ðức cha Alule giải thích rằng nhiều học sinh Ouganda đã lớn lên trong các trại tỵ nạn, cho nên không được dạy dỗ đày đủ về nhân cách. Các em không hiểu được thế nào là cố gắng, kỷ luật và tôn trọng người khác. Người lớn cũng gặp nhiều vấn đề. Theo Ðức cha Alule, trong trại tỵ nạn, người ta quên rằng phải làm việc mới sống. Nói tóm lại, nguyên cả một thế hệ đã lớn lên mà không biết phải sống như thế nào mới là bình thường. Ðức cha giám đốc đại chủng viện nói rằng về phương diện này, các cụ già đóng một vai trò quan trọng, vì họ vẫn duy trì những giá trị truyền thống và có thể truyền lại cho giới trẻ.

Ðức cha Alule khẳng định rằng trong lúc này, Giáo hội là tổ chức duy nhứt tại Ouganda vẫn còn được dân chúng tín nhiệm, bởi vì trong những lúc gặp khó khăn, chỉ có Giáo hội mới hiện diện bên cạnh những người đau khổ.

Ðức cha cũng cho biết đại chủng viện Alokolum là nơi đào tạo linh mục duy nhứt cho toàn Ouganda. Con số ơn gọi ngày càng gia tăng, nhưng chủng viện quá nhỏ để có thể đón tiếp mọi chủng sinh. Trong niên khóa vừa qua, số đại chủng sinh chỉ có 163 người. Nay con số này lên đến 206 người.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page