Israel ra lệnh ngưng phát tán truyền đơn

tố cáo Tòa thánh ủng hộ Hezbollah

 

Israel ra lệnh ngưng phát tán truyền đơn tố cáo Tòa thánh ủng hộ Hezbollah.

Tel Aviv [CNA 20/07/2009] - Israel ra lệnh ngưng phát tán truyền đơn tố cáo Tòa thánh ủng hộ phong trào Hezbollah.

Các viên chức Israel đã ra lệnh ngưng phân phát một tập sách do một tổ chức Do Thái bảo thủ tại Hoa kỳ biên soạn và chuyền đến các binh sĩ Israel. Trong tập sách, tổ chức Do thái bảo thủ này cho rằng Ðức thánh cha đã ủng hộ phong trào Hezbollah và Tòa thánh đã đưa các viên chức của Phong trào này đi thăm một vòng trại tập trung đức quốc xã Auschwitz.

Theo báo "Haaretz" xuất bản tại Israel, tờ truyền đơn nói trên viết rằng Ðức thánh cha và các vị Hồng y trong giáo triều đã giúp tổ chức những chuyến đi nhằm dạy cho phong trào Hezbollah cách tiêu diệt người Do thái.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page